HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP'de Kullanılan Veri Tipleri (VBScript)

Değişkenlere, içinde tuttukları değerlere göre bellekte farklı yerler ayrılmaktadır.

VBScript dilinde kullanılacak değişkenleri barındıracak ve bunlar için gerekli adres alanını ayarlayacak bir tip veri tipi bulunur. Bu değişken tipi variant olarak adlandırılır. Variant, bütün veri tiplerinde olabilmektedir; karakter-dizini ( String ) de olabilir, sayı ( Number ) da.

View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
<% 

degisken = "hello"

degisken = 12540

%>

Yukarıdaki tanımlamaların ikisi de doğrudur. İlk olarak veri değişkenine string bir iafde atanmış daha sonra değişkene sayı atanarak veritipi integer'a dönüştürülmüştür.

Bir variant 'ın içindeki değer, veri olarak nitelendiğinde aşağıdakiu türlerden birine girer.

Veri Tipleri (VBScript)


Veri Tipi Açıklama
Byte
1 byte'lık işaretsiz tamsayı tipidir. 0 ile 255 arasında bir sayısal değer olabilir.
Boolean
Değişkenin değeri ya True (doğru) ya da False (yanlış) olur; True 'nun değeri –1, False 'un değeri ise 0'dır.
Integer
2 byte'lık işaretli tamsayı tipidir. -32.768 ile 32.767 arasında değer alabilir.
Double

8 byte'lık ondalık sayı tipidir. Kayan noktalı değer denilen veri türüdür.

Pozitif sayılar için 4.9E -324 ile 1.8E 308,

Negatif sayılarda -4.9E -324 ile -1.8E 308 arasında bir değer alabilir.

Date/Time

Önceden belirlenmiş biçimlerde tarih ve zaman bilgisi içerir.

Empty

Tanımlanmış ancak henüz değer atanmamış (boş) değişken türüdür.

Error
Programın hata mesajlarını ve hata değerlerini tutar.
Integer

Noktalık bölüm içermeyen tamsayı verilerdir; değeri -32.768 ile +32.767 arasında olabilir.

Long
4 byte'lık ondalık sayı tipidir. -2.147.483.648 ile 2.147.483.648 arasında olabilir.
Null
İçinde veri bulunmamak üzere tanımlanmış değişkenlerdir.
Object

Windows OLE Nesnelerini tutmak üzere tanımlanmış değişkenlerdir.

Single

Kayan noktalı değer denilen veri türüdür.

Pozitif sayılar için 1.4E -45 ile 3.4E 38 ,

Negatif sayılarda –1.4E -45 ile -3.4E 38 arasında bir değer alabilir.

String
Alfanumerik veri tutan değişkenlerin değeridir

Operatörler


Operatör
İşlev
Sınıfı

+

Toplama
Aritmetik

-

Çıkartma
*
Çarpma
/
Bölme
^
Üssünü alma
\
Tamsayı bölme
Mod
Modüler aritmetik

=

Bir değişkenin diğerine eşit olduğunu sınar
Karşılaştırma
<>
Bir değişkenin diğerine eşit olmadığını sınar
>      <
Bir değişkenin diğerinden büyük veya küçük olduğunu sınar
>=       <=
Bir değişkenin diğerinden büyük veya eşit, veya küçük veya eşit olduğunu sınar
Is
Bir ifadedeki iki referansın aynı Nesne'ye yapılıp yapılmadığını sınar

And

 

 

 

 

 

Bir veya daha fazla değişkeni test olarak karşılaştırır
Mantıksal
Or
Bir işlemin devamı için hangi koşulun oluşması gerektiğini sınar
Not
Bir ifadeyi negatif hale getirir
XoR
Sadece bir koşulun doğru olup olmadığını sınar
Eqv
İki değişkenin eşitliğini sınar
Imp
İki ifadede mantıksal implikasyon işlemi yapar.

Veri Tipi Değiştirme İşlemleri


Bazen program içerisinde tanımlanmış veya içeriğine bir değer atanmış bir tipdeki değeri başka bir tipe değiştirme ihtiyacı duyulabilir. Bir veri tipini bir değerden diğerine çevirmek için kullanılabilecek veri dönüşüm fonksiyonları aşağıdaki şekildedir;

Foksiyonlar
İşlevi
Ccur (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Currency veri itpine dönüştürür.
Cdbl (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Double veri itpine dönüştürür.
Cint (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Integer veri itpine dönüştürür.
Clng (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Long veri itpine dönüştürür.
CVar (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Variant veri itpine dönüştürür.
CBool (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Booolean veri itpine dönüştürür.
CByte (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Byte veri itpine dönüştürür.
CDate (ifade)
Parantez içinde verilen ifadeyi Date veri itpine dönüştürür.

Sabitler


Program içerisinde bazı değerlerin hiç değişmesi istenmiyorsa sabit tanımlanması gerekmektedir.

Sabit tanımlanması için "Const"   ifadesi kullanılmaktadır.

Örnek;

View Code    ASP
1
2
3
4
<% 
Const siteniz = "www.benimsitem.com.tr"
Response.Write ( "Bulunduğunuz site : " & siteniz )
%>

Ekran Çıktısı:
Bulunduğunuz site: www.benimsitem.com.tr
şeklinde olacaktır.
 
  email : info@kodornekleri.com