HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Diziler (Arrays)

Değişkenlerde tek bir veri saklanmak mümkündür. Fakat birbirine benzeyen aynı türden birden çok veriyi saklanmak istenildiğinde değişkenler yetersiz kalmaktadır. Bu durumlarda diziler kullanılmaktadır. Diziler benzer veriler taşıyan ve bir seri oluşturan verilerin saklanmasında kullanılan yardımcılar olarak adlandırılabilir.

Örnegin illerden oluşan bir dizi oluşturmak istenildiğinde;

Örnek

<%
iller(0)="Ankara"
iller(1)="İstanbul"
iller(2)="İzmir"
iller(3)="Bursa"
iller(4)="Samsun"
Response.write iller(4)
%>

Ekran Çıktısı : Samsun

Diziler kullanılmadan önce mutlaka tanımlanmalıdır. Bu dim satırında kullanılacak dizinin adı ve eleman miktarı verilerek yapılabilir

Dim iller(4) şeklinde yapılan bir dizi tanımında iller dizisi 5 eleman (değişken )dan oluşmaktadır. Çünkü yukarıda da görüldüğü gibi diziler 0 nolu indexden başlarlar ve artarak devam ederler. Bu nedenle 0-4 arasında 5 adet dizi elemanı bulunmaktadır.


ASP Dizi Boyutunu Değiştirme (Redim)

Bazen eleman sayısı değişen bir girdi olabilir, bu gibi durumlarda kullanılacak dizinin boyutunun da değişmesi gerekmektedir. Programınızın herhangi bir yerinde kullanılan bir diziyi yeniden boyutlandırma ihtiyacı duyulursa Redim fonksiyonu kullanılmaktadır. Böylece programın çalışması esnasında dizi yeniden boyutlandırılmış olmaktadır. Ancak unutulamaması gereken bir nokta bir dizi yeniden boyutlandırıldığında içerdiği eski datalar dizi içerisinden atılır. Bir dizi içerisinde bulunan eski veriler kullanılmak isteniyorsa prereserve fonksiyonu kullanılabilir.


ASP Çok Boyutlu Diziler

Bazı uygulamalarda matris yapısında dizi tanımlamalarına ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda çok boyutlu dizi tanımları kullanılmaktadır. Çok boyutlu dizi tanımı kullanılacak dizinin boyutları verilmek süreti ile gerçekleştirilebilir.

3 X 3 boyutlu dizi oluşturmak ve atama yapmak için;

Örnek

<%
Dim iller(3,3)
iller(0,0)="Çankaya"
iller(0,1)="Keçiören"
iller(0,2)="Cebeci"
iller(1,0)="Bakırköy"
iller(1,1)="Kadıköy"
iller(1,2)="Esenler"
%>
 
  email : info@kodornekleri.com