HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler
JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

ASP Örnekler Samples
PHP Örnekler Samples
JavaScript Örnekler Samples
C# Örnekler Samples


ASP Kod Örnekleri (ASP Code Samples)

MySQL Veritabanına Bağlantı

ASP ile MySQL veritabanına bağlanarak, buradaki tabloları kullanmak mümkür. Örnek kodda bağlantının nasıl yapılacağı gösterilmiştir.
 

Bir Klasörün Varlığının Kontrol Edilmesi

Asp kodları ile disk üzerinde herhangi bir klasörün olup olmadığının kontrolünü yapar.
 

C# Kod Örnekleri (C# Code Samples)

String Replace İşlemi

String içindeki ifadelerin değiştirilmesi için String.Replace ifadesi kullanılmaktadır.
 

Switch Example

Bir programda çok sayıda koşul kontrolü ve bunların sonucuna göre gerçekleştirilmesi gereken işlemler varsa, if-else yapıları ile akışın izlenmesi zorlaşabilir. Böyle durumlar genellikle switch deyiminin kullanılmasının gerekli olacağı durumlardır
 

PHP Kod Örnekleri (PHP Code Samples)

Sorgu sonuçlarının excel sayfası olarak kayıt edilmesi

PHP ile yapılan sorgulamaları Microsoft Excell dosyası olarak kayıt etmemizi sağlayan bir örnek
 

Do…while döngüsü

While döngüsü döngüye girilmeden önce şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettikten sonra işlemleri yapmaktadır. İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa bu durumda do..while döngüsü kullanılır.
 

JavaScript Kod Örnekleri (JavaScript Code Samples)

Karakter girişinin iptal edilmesi

Kullanıcılar tarafından formlara karakter girişinin yapılmasının istenmediği durumlarda kullanılan bir script. Sadece sayı girişine olanak sağlıyor.
 

Javascript Menü -- Alt Tarafa Açılan Menü

Javascript ile yapılmış güzel bir menü örneği. Bir çok sitede örneklerini görebilirsiniz.
 
 
  email : info@kodornekleri.com