HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP For Each Döngüsü (For Each Loop)

For...Next kullanımının özel bir türüdür. Bir dizi veya koleksiyon içerisinde kullanılır. For döngüsü dizi veya koleksiyon içerisinde kalan eleman sayısı kadar döngü sağlamaktadır. Örneğin bir dizinin tüm elemanlarının listelenmesi isteniyorsa For Each döngüsü kullanılabilir. isimler dizisinin bütün elemanlarının yazdırıldığı örnek aşağıda verilmiştir.

View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<% 
Dim kayit, isimler(5)
isimler(0)="Ahmet"
isimler(1)="Mehmet"
isimler(2)="Esma"  
isimler(3)="Zeynep"
isimler(4)="Şeyda" 
isimler(5)="İsmet" 
For Each kayit In isimler
	Response.Write kayit & "<br>"
Next
%>

Açıklama
Yukarıdaki kodda isimler dizisi 6 elemanlı olduğu için döngü 6 defa çalışacak ve bütüm isimler ekrana yazdırılacaktır.

Ekran Çıktısı :

Ahmet
Mehmet
Esma
Zeynep
Şeyda
İsmet


Şeklinde olacaktır.
 
  email : info@kodornekleri.com