HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP While Wend Döngüsü (For Each Loop)

Bir değişkenin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde yapılacak işlemler için kullanılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, programın işleyişi sırasında değişkenin içeriğinin veya koşulun değişmesinin sağlanmasıdır. Aksi taktirde program sonsuz döngüye girerebilir.

Döngüye girmeden önce karşılaştırma yapılmakta ve karşılaştırma doğru ise işlemler yapılmaktadır. Aynı zamanda döngü içerisinde sonsuz döngüye girmeyi önlemek için karşılaştırmada kullanılan değişkenin değerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Yani While döngüsü kullanıldığı zaman sayacın arttırılması unutulmamalıdır.
View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<% 
sayac=1
while sayac <= 7
	Response.Write ("<font size= "&sayac&" >")
	Response.Write ("<b><p>MErhaba Dünya</b></p>")
	Response.Write ("</font>")
	sayac = sayac + 1
Wend
%>

Açıklama
Yukarıdaki programda "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.

Ekran Çıktısı :

MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya


Şeklinde olacaktır.

 
  email : info@kodornekleri.com