HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Prosedürler - Alt Yordamlar - Alt Programlar (Procedures )

Alt program ( sub procedure ) kullanımı tekrar gerektiren işlemlerde yeniden kod yazılmasını engellemektedir. Alt program kullanımının diğer bir avantajı ise programların okunulabilirliğinin, yeniden kullanımının ve merkezileştirilmesi kolaylaştırmasıdır.

Prosedürler 3 bölümden meydana gelirler. İlk bölümde prosedürün adı yer alır. İkinci bölümde ise çalıştırılacak kod bloğu, son bölümde ise sonlandırma deyimi ( End Sub ) bulunur.

Prosedürlerin genel yazım formatı aşağıdaki gibidir.

Örnek

<%
Sub prosedür_ismi()
     İşlemler yapılıyor.
     ....
End Sub
%>

Örnek bir prosedür yazacak olursak;

Örnek

<%
Sub siteniz
    Response.Write "Yeni siteniz....<br>"
    Response.Write "Yeni kod örnekleri, dersler, ipuçları <br> "
    Response.Write "www.kodorneklerim.com"
%>

ASP programımızın herhangi bir yerindesite bilgilerini yazdırmak için bu alt programı çağırmak yeterli olacaktır. Bir prosedür CALL deyimi veya sadece prosedürün adı kullanılarak çağırılabilmektedir.

Aşağıda bahsettiğimiz 2 farklı prosedür çağırma işlemini görebilirsiniz:

Örnek

<%
   CALL siteniz
'   bir başka şekilde alt programı çağırmak için;
   siteniz
%>

ASP Parametre Kullanımı

Prosedürler kendisine gönderilen değişkenlere bağlı olarak farklı çalışma şekilleri gösterebilirler. Bu değişkenler parametre olarak adlandırılır. Örneğin basit olarak çarpma işlemi yapan ve sonucunu yazdıran bir prosedür aşağıda gösterilmiştir.

Örnek

<%
Sub carp(x,y)
   sonuc=x*y
   Response.Write "Çarma Sonucu : " & x & " * " & y & " = " & sonuc
End Sub
%>

Yukarıda anlatılan prosedürün çalıştırıldığı ASP kod örneği ise aşağıdaki gibidir.

Örnek

<%
carp(5,3)
%>

Örnekte alt programa "3 ve 5" değerleri gönderilmiş ve sonuc olarak ekranda " Çarpma Sonucu 3 * 5 = 15" ifadesi gösterilecektir.

 
  email : info@kodornekleri.com