HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP For Döngüsü (For Next Loop)

For Next döngüsü, belirtilen bir numaraya kadar, devam eden ifadeleri tekrarlamaktadır. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılmakta ve azaltılmaktadır.

Döngünün belirli bir sayıda olmasını ve bu sayının bizim istediğimiz basamaklarla artmasını gerekiyorsa, for döngüsünü kullanabilirsiniz. Ayrıca for deyimi sayaç gibi şartın yerine gelmesini sağlayacak arttırma veya eksiltme işlemlerini kendisi yapacağı için, sonsuz döngüye girme tehlikesi de hemen hemen yoktur.

For döngüsünde artım değeri belirtilmediği taktirde sayaç birer birer artmaktadır.

Genel Yapısı;

View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
<% 
For sayac = başlangıç To son Step adım Case  1.Kosul
 	yapılacak işlemler
  	...
 	...
Next
%>

Örnek Olarak


View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
<% 
For i = 1 to 7
	Response.Write ("<font size= "&i&" >")
	Response.Write  ("<b><p>MErhaba Dünya</b></p>")
	Response.Write  ("</font>")
Next
%>

Açıklama
Yukarıdaki programda "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.

Ekran Çıktısı :

MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya


Şeklinde olacaktır.
 
  email : info@kodornekleri.com