HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Do ... Loop Döngüsü

While döngüsü döngüye girilmeden önce şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettikten sonra işlemleri yapmaktadır. İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa bu durumda do ... loop döngüsü kullanılır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, programın işleyişi sırasında değişkenin içeriğinin veya koşulun değişmesinin sağlanmasıdır. Aksi taktirde program sonsuz döngüye girerebilir.

Do (Yap) komutu ile kurulacak döngüler iki ayrı türde olabilir: Bu döngü ile bir dizi komutu, bir koşul doğru iken veya doğru oluncaya kadar yaptırmak mümkündür.

Do ... Loop döngüsü değişik çeşitlerde kullanılabilr. Aşağıda kullanımları ve farklılıkları hakkında bilgiler verilmiştir.

Genel Yapısı;

View Code    ASP
1
2
3
4
5
<% 
Do While (koşul)
	koşul doğru iken yapılacak işler 
Loop
%>

*** Koşul doğru olduğu sürece istenilen iş yapılacaktır..


View Code    ASP
1
2
3
4
5
<% 
Do
	koşul doğru iken yapılacak işler 
Loop While (koşul)
%>

*** Koşul doğru olduğu sürece istenilen iş yapılacaktır. Yukarıdaki iki örnek arasındaki fark ise
    ilk örnekte mantıksal sınama ilk başta yapılır ve koşul doğru ise döngüye girilir.
    İkinci örnekte ise ilk başta koşulun doğruluğu aranmaksızın bir kez döngü içerisindeki işlemler yapılır. Döngü sonuna gelindiğinde koşul sağlanmaya devam ettiği sürece döngü devam eder ve işlemler tekrarlanır.


Do döngüleri başka bir şekilde ise "While" yerine "Until" ifadesi kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Aralarındaki fark Until kullanımında koşulun gerçekleşmesi beklenir. Koşul gerçekleşene kadar işlemler devam eder. While döngüsünde olduğu sonsuz döngüye girmemek için koşulun sağlaması için değişkenlerin değerlerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<% 
Do Until (koşul)
	koşul gerçekleşinceye kadar yapılacak işler 
Loop
'   ******************
Do
	koşul gerçekleşinceye kadar yapılacak işler 
Loop Until (koşul) 
%>

Örnek;


View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<% 
sayac=1
Do While sayac <= 7 
	Response.Write ("<font size= "&sayac&" >")
	Response.Write ("<b><p>MErhaba Dünya</b></p>")
	Response.Write ("</font>")
	sayac = sayac + 1
Loop
%>

Açıklama
Yukarıdaki programda "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.

Ekran Çıktısı :

MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya


Şeklinde olacaktır.
 
  email : info@kodornekleri.com