HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Response Nesnesi ve Özellikleri


1. ASP Response.Write Metodu

Response nesnesinin en sık kullanılan metodu write metodudur. Write metodu ASP sayfamızda bilgileri görüntülemek için kullanılır. Genel kullanımı;

Response.Write [görüntülenecek_değer]

şeklindedir.

Örnek

<%
metin="MErhaba Dünya"
Response.Write metin
%>

Şeklinde bir kullanım sonucunda ekranına "MErhaba Dünya" yazısı yazacaktır.

Eğer html tagları içerisinde herhangi bir değişkenin taşıdığı bir değer görüntülemek istenildiğinde aşağıdaki şekilde kullanım yapılabilir.

Örnek

<%=görüntülenecek_değer%>

Fakat bu kullanım sadece 1 satırlık kodlamaya izin vermektedir.

Dolayısıyla birden fazla satır ASP kodlaması gereken durumlarda ASP kodunu <%.......%> satırları arasına yazmak daha uygun olacaktır.

Eğer iki değişkenin yazdırılması gerekiyorsa, iki metin değeri & operatörü ile birleştirilmelidir.

Örnek

<%
metin1= "MErhaba"
metin2= " Dünya "
Response.Write metin1 & metin2
%>

Ekran Çıktısı: MErhaba Dünya


2. ASP Response.Buffer Metodu

Buffer özelliği response ile oluşturulan Html veri akışının html dosya oluşturulması tamamlandıktan sonra veya her satır iletildiğinde gösterilmesi ile ilgili bir özelliktir. Default değeri "on" dur bu değere false set edecek olursak ;

Örnek

<%
Response.Buffer=False
%>

şeklinde bir işlem yapılmalıdır.


3. ASP Response.Clear Metodu

Response.Clear metodu buffer (tampon) edilmiş tüm html bilgisinin silinmesi için kullanılır. Kullanımı: Response.clear şeklindedir. Fakat unutulmaması gereken nokta eğer Response.Buffer= false olarak set edilmiş ise Run-time (çalışma zamanı ) hatasına sebep olur.


4. ASP Response.End() Metodu

Response.End() metodu web server işlemi durdurmasını ve Response.End noktasına kadar oluşturulmuş Html datanın gönderilmesini sağlar. Kullanımı :

Örnek

<%
Response.End()
%>

şeklindedir


5. ASP Response.Expires Metodu

Response.Expires özelliği dakika cinsinden sayfanın browser tarafından hafızada ne kadar tutulacağı ile ilgili bilgiyi set etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı aynı sayfaya Response.Expires ile belirlenen zamandan daha önce geri dönerse sayfanın hafızadaki versiyonu kullanıcıya gösterilir. Kullanımı :

Örnek

<%
Response.Expires=10
%>

Eğer bu değere "0" set edilirse ( Response.Expires=0 ) sayfaya her geri dönüldüğünde sayfa yeniden yüklenir


6. ASP Response.ExpiresAbsolute Metodu

ExpiresAbsolute tıpkı Expire özelliğibne benzer olarak fakat belirtilen sürenin dakika değil tarih veya saat olacak şekilde set edilmesi suretiyle sayfanın geçerlilik süresinin belirlenmesi için kullanılır. Kullanımı :

Örnek

<%
Response.ExpiresAbsolute=#tarih#
%>

şeklindedir


7. ASP Response.Redirect() Metodu

Kullanıcıyı bir Asp sayfasından diğerine yönlendirmek için kullanılan bir metoddur. Bu metodun yerini alan 2 yeni metod olan server.transfer ve server.Execute metodlarına daha sonra ayrıntılı olarak göz atacağız. Redirect ile ilgili olarak bilmemiz gereken bazı önemli noktalar vardır. Eğer http header client a gönderilmiş ise Response.redirect hataya neden oluyur . bu hatanın önüne geçmek için response.Buffer özelliğini true'ya set etmek suretiyle ve herhangi bir noktada response.clear'ı kullanarak response.Redirect'in hata vermesini engelleyebiliriz. Response.Redirect'in genek kullanımı:

Response.Redirect("yönlendirilecek_sayfa")

Örnek

<%
Response.Redirect("http://www.MErhabaDunya.com" )
Response.Redirect("default.php")
%>
 
  email : info@kodornekleri.com