HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Fonksiyonlar (Functions)

Fonksiyonlarda ve prosedürler aynı şekilde yazılan ve benzer şekillerde kullanılan alt program parçacıklarıdır.

Fonksiyonlar ve prosedürlerin birbirinden ayrıldığı tek nokta; prosedürlerden direkt olarak prosedürü çağıran programa geri değer döndürülemezken fonksiyon kullanarak geri değer döndürmek mümkün olmaktadır.

Genel olarak bir fonksiyon tanımı örneği aşağıdaki şekildedir:

Örnek

<%
Function Fonksiyon_Adı()
     İşlemler yapılıyor.
End Function
%>

Fonksiyon oluşturulduğunda Vbscript motoru fonksiyon adı altında bir variable oluşturur ve değişken fonksiyonun çağrıldığı noktaya hesaplanan değeri gönderir. Bu işlemi yapmak için mutlaka fonksiyon adı olan değişkene sonucun atanması gerekmektedir. Çünkü ana programa fonksiyon adının aldığı dğer geri dönmektedir.

Gönderilen iki sayıyı çarpan ve bulunan sonucu geri döndüren bir fonksiyon aşağıdaki şekide olacaktır.

Örnek

<%
Function Carp(x,y)
    Carp=x*y
End Function
%>

Yukarıda örnek gösterilen fonksiyon biri "x" diğeri "y" olmak üzere 2 değişkeni girdi almakta ve bu değerleri çarparak sonucu fonksiyonla aynı isimde olan "çarp" değişkenine aktararak ana programa geri dönmesini sağlıyor. Ana programda işlemlere fonksiyon çağrılan noktadan sonra devam edilmektedir.

Fonksiyon herhangi bir ASP kodu içerisinden aşağıdaki şekilde çağrılmaktadır.

Örnek

<%
Response.Write "İki sayının çarpımı =" & Carp(3,5)
%>

3 ve 5 Carp fonksiyonuna girdi olarak gönderilmekte ve bu iki sayı çarpılarak ekrana sonucu yazdırılmaktadır.

 
  email : info@kodornekleri.com