HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Select Case Deyimi (Select... Case ... End Select)

Program akışına yön verebileceğimiz diğer bir deyim ise "select" tir. Verilen bir değişkenin değerinin hangi koşula uygun olduğuna bakılır ve uygun olan koşulun işlemleri yapılmaktadır.

Elseif yapılarının yaptığı işin aynısını yapmaktadır. İçiçe olan if yapılarını ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Genel yapısı aşağıdaki şekildedir.

View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<% 
Select Case  ( kontrol_edilecek_değişken )
 Case  1.Kosul
 	1.Koşul sağlandığı durumda yapılacak işlemler
 Case  2.Kosul
 	2.Koşul sağlandığı durumda yapılacak işlemler
 Case  3.Kosul
 	3.Koşul sağlandığı durumda yapılacak işlemler
 ...
 ...
 ...
 Case Else 
	Koşullar sağlanmadığı takdirde yapılacak işlemler
End Select
%>

Örnek Olarak


View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<% 
site = "www.benimsitem.com.tr/asp"
Select Case site
 Case "www.ipucu.web.tr"
	Response.Write  ("Şu anda bulunduğunuz sitenin adresi: www.benimsitem.com.tr")
 Case "www.benimsitem.com.tr/asp"
	Response.Write ("Şu anda www.benimsitem.com.tr içerisinde ASP bölümüne bakmaktasınız")
 Case Else
	Response.Write ("Şu anda  benim sitemde değilsiniz.")
End if
%>

Açıklama
Yukarıdaki ifadede "site" değişkenine göre karşılaştırmalar yapılmaktadır. Değişkenin aldığı değerlere göre karşılaştırmalar yapılmakta ve sağlanan koşulun işlemleri yapılmaktadır. Yukarıdaki durumda ikinci case ifadesinin işlemi yapılacak diğer işlemler yapılmayacaktır.

Ekran Çıktısı :

Şu anda www.benimsitem.com.tr içerisinde ASP bölümüne bakmaktasınız


Şeklinde olacaktır.
 
  email : info@kodornekleri.com