HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Metin İşlemleri (String Functions)

String işlemleri bir programcı için en çok ihtiyaç duyulan ve en önemli konulardan birisidir. ASP'de metin işlemlerinin yapılabilmesi için VBScript'te bir dizi hazır fonksiyonlar kullanılmaktadır.

Sizin için seçtiğimiz bazı metin işlemlerini aşağıda sunuyoruz.

ASP Metin Uzunluğunun Bulunması (Len)

ASP'de herhangi bir metnin uzunluğunun bulunması için "Len()" ifadesi kullanılmaktadır.

Örnek

<%
metin="MErhaba Dünya"
Response.Write Len(metin)
%>

Ekran Çıktısı : metin değişkeninin uzunluğu olan " 13 " olacaktır.


ASP String İçerisinde Sağdan ve Soldan Kopyalana (Left, Right)

Left ve Right fonksiyonları ile bir string içerisinden sağ ve soldan istenilen sayıda karakterin kopyalanmasını sağlamak mümkündür. Başka bir ifadeyle string içerisinden seçilmiş bir parçanın kopyalanması gibidir.

Örnek

<%
metin="MErhaba Dünya"
solmetin=Left(metin,7)
sagmetin=Right(metin,5)
response.write solmetin & " <br>"
response.write sagmetin
%>

İlk satırda metin değişkenine "MErhaba Dünya" değeri atanmıştır. daha sonra ise metnin sol ve sağ tarafından kopyalama yapılarak, solmetin ve sağ metin değişkenlerine atama yapılmıştır.

Sonuç olarak solmetin değişkeni "MErhaba", sagmetin değişkeni ise "Dünya" değerlerini almıştır.
Ekran Çıktısı ise :

MErhaba
Dünya

olacaktır.


ASP String içerisinden belli bir aralığı kopyalamak (Mid)

Bir string içerisinde belirli bir aralığı kopyalanacak ise kullanabilecek fonksiyon Mid fonksiyonudur.

Genel kullanımı: Mid(String , başlangıç_yeri , kopyalanacak_karakter_sayısı) şeklindedir.

Örnek

<%
metin="MErhaba Dünya"
kopyalananmetin=Mid(metin,9,5)
response.write kopyalananmetin
%>

Metin değişkeni içerisnde bulunan "MErhaba Dünya" değeri içerisinden 9.uncu karakterden başlamak üzere toplam 5 karakter kopyalanarak kopyalananmetin adlı değişkene atanmaktadır. kopyalananmetin değişkenin değeri ise "Dünya" olmaktadır ve Response.Write metodu ile ekrana yazdırılmıştır.
Ekran Çıktısı ise :

Dünya

olacaktır.

ASP String içeriside arama yapmak (Instr)

Instr fonksiyonu kullanılarak bir string dizisi içerisinde yer alan bir karakterin nerede yer aldığını (kaçıncı karakter olduğunu) bulmak mümkündür.

Örnek

<%
metin="MErhaba Dünya"
metinara=Instr(metin,"ny")
response.write metinara
%>

Metin değişkenine "MErhaba Dünya" değeri atanmış ve Instr fonksiyonu ile metin içerisinde "ny" ifadesinin kaçıncı karakterde başladığı bilgisi ise metinara adlı değişkene atanmıştır. metinara değişkenin değeri ise "11" olmaktadır. Instr sonucunda metin içerisinde ilk olarak kaçıncı karakterde başladığı bilgisi değişkene aktarılmaktadır ve Response.Write metodu ile ekrana yazdırılmıştır.
Ekran Çıktısı ise :

11

olacaktır.


Eğer aranılan text veya karakter bulunamaz ise Instr fonksiyoınu 0 değerini geri döndürmektedir.


ASP Metnin Başından ve Sonundan Boşluk Atma (Trim)

Oluşturulan sayfalarda formlardan bilgi alınırken bazı durumlarda gelen verinin başında ve sonunda boşluklar olabilmektedir. Bu boşlukların temizlenmesi için "trim()" fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu durum çoğu zaman kullanıcılardan, kullanıcı adı ve şifre girişi yapmaları istendiği zaman kullanılmaktadır.

Örnek

<%
username1="   Samsun      "
username2="Samsun"
if (Trim(username1) = Trim(username2)) Then
       Response.Write ("Kullanıcı isimleri aynıdır.")
End if
%>

Yukarıdaki örnekte iki kullanıcı adının başındaki ve sonundaki boşluklar atılarak karşılaştırma yapılmaktadır. Trim() fonksiyonu her iki taraftaki boşlukları atmak için kullanılmaktadır.

Ekran çıktısı

Kullanıcı isimleri aynıdır.

olacaktır.

Eğer boşlukların sağdan veya sol taraftan ayrı ayrı atılması isteniyorsa;

LTrim() : Sol taraftaki boşluklar için,

RTrim() : Sağ taraftaki boşluklar için kullanımaktadır.


ASP Büyük-Küçük Harf Değiştirme (UCase, LCase)

Metin değişkenleri içinde harf büyüklükleriyle oynamak mümkündür. Örneğin bir metnin bütün karakterlerini büyük veya küçük yapabilirsiniz. Bu iş için kullanılacak komutlar: UCase ve Lcase'dir.

Bir metnin tüm harflerini küçük yapmak için "LCase()" fonksiyonu kullanılmaktadır.

Örnek

<%
metin="Samsun"
Response.Write LCase( metin)
%>


Ekran çıktısı : samsun

Bir metnin tüm harflarini büyük yapmak için ise "UCase()" fonksiyonu kullanılır.

Örnek

<%
metin="Samsun"
Response.Write UCase( metin)
%>


Ekran çıktısı : SAMSUN

 
  email : info@kodornekleri.com