HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Oturum (Session) Yönetimi

Bir kulllanıcı web sitesinizde sayfalar arasında dolaşırken, müşteri bilgisini takip etmenin bir diğer yolu da Oturum (Session) değişkenlerinin kullanılmasıdır.

Personal Web Server veya Internet Infomation Server kullanıldığında, web sunucusu otomatik olarak her ziyaretçinin tarayıcısına özel çerez ekler. Bu çerezin ismi de ASPSessionID çerezidir.

Web sunucusu ASPSessionID çerezini Session değişkenlerini belirli kullanıcı ile ilişkilendirmek için kullanır. Session değişkenleri web sunucusunun hafızasında saklanır. Bir session değişkeni metin, sayı, dizi veya ActiveX bileşenleri de dahil olmak üzere herhangi bir tipte bilgi saklamak için kullanılabilir.

ASP Oturum (Session) Açmak

Bir oturum değişkeni oluşturmak için, Session nesnesi kullanılır.

Kodu Göster    ASP
1
<%  Session("username") = "MErhaba"  %>

Kullanıcı ismini tutan username isimli bir oturum değişkeni oluşturulmak istendiğinde yukarıdaki ifade kullanılmalıdır.

ASP Bir Oturum Değişkeninin Görüntülenmesi

Bir kullanıcının bilgisayarında oluşturulmuş olan oturum nesnesine ulaşmak için Session nesnesi kullanmalıdır.

Kodu Göster    ASP
1
2
3
4
<%  
username = Session("username")
Response.Write "Kullanıcı Adı : "&Session("username")
%>

Yukarıdaki ifade de username değişkenine, username isimli oturumun değeri atanmaktadır.

ASP Oturum Değişkenlerinde Dizi Saklanması

Oturum değişkenlerinin genel bir kullanımı, bir müşterinin alışveriş sepetindeki bilgileri tutmaktır. Oturum değişkenine bir dizi atılarak bir alışveriş sepeti oluşturulabilir.

Kodu Göster    ASP
1
2
3
4
5
6
7
<%  
Dim dizi(10)
dizi(0) = "MErhaba"
dizi(1) = "Dunya"
dizi(2) = "Ben geldim"
Session ("dizitut") = dizi
%>

ASP Oturumun Bitirilmesi- Sonlandırılması

Session nesnesinin Abandon metodu çağrılarak bir oturum kapatılabilir. Abandon metodunu çağırmak, sayfayı hafızadan talep eden kullanıcı ile ilgili bütün Session değişkenlerini ortadan kaldırmaktadır.

Kodu Göster    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
<%  
Dim dizi(10)
dizi(0) = "MErhaba"
dizi(1) = "Dunya"
dizi(2) = "Ben geldim"
Session ("dizitut") = dizi
Session.Abandon
%>

Abandon metodu bütün sayfanın işlenmesi tamamlanmadan oturumun sona ermesini sağlamaz.

Abandon metodu genellikle bir web sitesinde Logoff (çıkış) sayfası oluşturulurken kullanılır.

 
  email : info@kodornekleri.com