HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP IF Deyimi Ve Kullanımı (IF ... Then ... Else ... End if)

Pogramcılıkta kullanılan en önemli kontrol ifadesi if yapılarıdır. If bloğunda bir karşılaştırma yapılmakta koşulun doğru olup olmamasına göre işlemler yapılmaktadır.

Genel yapısı aşağıdaki şekildedir.

View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<% 
if ( mantıksal karşılaştırma ) Then
	koşullar doğru ise yapılacak işlemler
elseif (ilk koşulu sağlamıyor fakat başka koşulu sağlıyorsa) Then
	diğer koşul doğru ise yapılacak işlemler
else
	diğer durumlarda yapılacak işlemler
End if
%>

Örnek Olarak

View Code    ASP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<% 
site = "www.benimsitem.com.tr/asp"
if  (site = "www.benimsitem.com.tr")   Then
	Response.Write  ("Şu anda bulunduğunuz sitenin adresi: www.benimsitem.com.tr")
ElseIf (site ="www.benimsitem.com.tr/asp") Then
	Response.Write ("Şu anda www.benimsitem.com.tr içerisinde ASP bölümüne bakmaktasınız")
else
	Response.Write ("Şu anda  benimsitemde değilsiniz.")

End if %>

Açıklama
Yukarıdaki ifadede "site" değişkenine göre karşılaştırmalar yapılmaktadır. Değişkenin aldığı değerlere göre karşılaştırmalar yapılmakta ve sağlanan koşulun işlemleri yapılmaktadır. Yukarıdaki örnekte ikinci ElseIf bloğunun işlemi yapılacak diğer işlemler yapılmayacaktır.

Ekran Çıktısı :

Şu anda www.benimsitem.com.tr içerisinde ASP bölümüne bakmaktasınız

Şeklinde olacaktır.
 
  email : info@kodornekleri.com