HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP'de Değişken Kullanımı

Programcılıkta bütün işlemler değişkenler kullanılarak yapılmaktadır. Değişken en basit tanımlamayla bir verinin saklanmasında kullanılan bellek alanıdır. Her değişken türüne göre bir veya birden fazla değer içermektedir.

VBScript’in hemen hemen bütün komutlarını ve yöntemlerini ASP’de kullanmak mümkündür. VBScript'de değişkenlerin tanımlanması için "Dim" ifadesi kullanılmaktadır. Fakat VBScript’te, bir çok başka bilgisayar programlama dilinden farklı olarak değişkenlerin tanımlanması gerekmemektedir. Değişkenler kullanılırken önceden tanımlanması gibi bir şart yoktur.

VBScriptde dolayısı ile ASP kodlarında değişkenleri tanımlamadan kullanmadan önce tanımlama mecburiyeti programcının seçimine bırakılmıştır.

VBScript, savurgan ve dağınık programcılığı önlemek için OPTION EXPLICIT imkanını verir. Bir ASP sayfasının birinci satırına

Kodu Göster    ASP
1
<% OPTION EXPLICIT %>

ifadesi yazılırsa VBScript DIM komutuyla (DIM, Dimension (boyutlandır) kelimesinden kısaltılmışıdır.) belirlenmemiş değişkenin kullanılmasına izin vermeyecektir. Eğer kullanılırsa hata mesajı ile karşılaşılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse;

Kodu Göster    ASP
1
2
3
4
5
<%
Dim degisken, gun
degisken = "Merhaba Dunya"
gun="Pazartesi"
%>

Değişkenlere verilecek ismimlerin anlaşılır olması programın okunulurluğunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca değişken tanımlamaları ile ilgili bazı kurallar mevcuttur. Bu kurallar;

  1. Değişken isimleri mutlaka bir harf ile başlamalıdır. "degisken1","degisken2" şeklinde tanımlama yapılmalıdır, fakat "1degisken" veya "2degisken" kullanımı yanlıştır.

  2. Değişken isminde boşluk bulunamaz. Bunun yerine alt çizgi karakteri kullanılabilir. "Ad_Soyad" doğru bir kullanım fakat "Ad Soyad" gibi arasında boşluk içeren değişken tanımı yapılamaz.

  3. Değişkene verilecek isim Vbscript komutlarını içeremez "Dim, Select, If" bir değişken ismi olamaz.

  4. Değişken ismi 255 karakterden fazla olmamalıdır.
 
  email : info@kodornekleri.com