HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle  
 
     
  HTML Nedir
HTML Temel Unsurlar
HTML Başlangıç
HTML Metin Biçimlendirme
HTML Fontlar
HTML Listeler
HTML Linkler
HTML Tablolar

HTML Linkler - Bağlantılar

Bağlantılar sayesinde birçok sayfayı birbirleriyle ilişkili hale getirmem mümkündür. Bir tıklama ile istenilen bir sayfanın gösterilmesi sağlanabilir. HTML'de metinlere ve resimlere bağlantı kazandırmak mümkündür. Bu sayede "ses, grafik dosyaları, sıkıştırılmış dosyalar, internet adresleri vb." bağlantı göstermek mümkün olmaktadır.

<a>...</a> etiketleri arasına yazılan yazılar bağlantı özelliğine sahip olur, yazının bağlantı olduğu eğer aksi belirtilmemişse internet tarayıcısı tarafından altı çizili ve mavi renkli olarak gösterilir.

Örnek

<a href="....">...</a>

<a href="dosya.zip"> dosyayı indirmek için tıklayın </a>

<a href="yenisayfa.htm"> Yeni sayfaya gitmek için tıklayınız. </a>

<a href="resim/benimresim.jpg"> Resmimi gormek için tıklayınız... </a>

<a href="../resimler/araba.jpg"> Bir üst dizindeki resimler klasörünün içerisindeki araba resimi.. </a>

<a href="http://www.kodornekleri.com/"> Kodornekleri sitesine gitmek için tıklayınız...</a>

<a href="ftp://ftp.kodornekleri.com/"> tıklayın dosyaları indirin </a>

<a href="mailto: info@kodornekleri.com"> mail atmak için tıklayınız...</a>

<a href="yenisayfa.htm"><img src="resim.jpg" border="0"></a> --> Bir resime link verilmiş ve border = 0 ile resimin dış çerçevesinin gösterilmemesi istenmiştir.

Target Parametresi

Örnek

<a href="..." target="..." ></a>

"Target" bölümünde kullanılan parametrelere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

  • target="_blank": Bağlantı yeni bir pencerede açılır.

  • target="_self": Bağlantı aynı pencere içerisinde açılır.

  • target="_top": Bağlantı aynı pencere içerisinde en üstten itibaren açılır.

  • target="_parent": Açılan bağlantı, o anda açık sayfayı oluşturmuş bir ana sayfa varsa onun yerinde açılır.

  • target="çerçeve adı": Frame komutu ile sayfa içerisinde çerçeve oluşturulmuşsa bağlantının adı verilen çerçeve içerisinde açılmasını sağlar.

 
  email : info@kodornekleri.com