HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler
JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

ASP Örnekler Samples
PHP Örnekler Samples
JavaScript Örnekler Samples
C# Örnekler Samples


ASP Kod Örnekleri (ASP Code Samples)

MySQL Veritabanına Bağlantı

ASP ile MySQL veritabanına bağlanarak, buradaki tabloları kullanmak mümkür. Örnek kodda bağlantının nasıl yapılacağı gösterilmiştir.
 

For Next döngüsü

For…Next döngüsü, belirtilen bir numaraya kadar, devam eden ifadeleri tekrarlamaktadır. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılır ve azaltılır.
 

C# Kod Örnekleri (C# Code Samples)

Bütün dosyaları silmek

Bir klasördeki bütün dosyaları (*.*)silmek için kullanılan kod örneği
 

Bütün dosyaları silmek

Bir klasördeki bütün dosyaları (*.*)silmek için kullanılan kod örneği
 

PHP Kod Örnekleri (PHP Code Samples)

Sorgu sonuçlarının excel sayfası olarak kayıt edilmesi

PHP ile yapılan sorgulamaları Microsoft Excell dosyası olarak kayıt etmemizi sağlayan bir örnek
 

Bilgisayarınızdaki bir dosyanın boyutunu bulma

Bilgisayarınızda bulunan ismini ve path'ini verdiğiniz dosyanın boyutunu byte,KB veya MB cinsinden öğrenebilirsiniz.
 

JavaScript Kod Örnekleri (JavaScript Code Samples)

Karakter girişinin iptal edilmesi

Kullanıcılar tarafından formlara karakter girişinin yapılmasının istenmediği durumlarda kullanılan bir script. Sadece sayı girişine olanak sağlıyor.
 

getDay() Method

getDay() haftanın günlerini 0-6 arasında gösterir.
 
 
  email : info@kodornekleri.com