HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP Dosya İşlemleri

Dosya var mı - File_Exits()

Bir dosyanın var olup olmadığını denetleyen bu fonksiyon, dosya varsa true/doğru, yoksa false/yanlış sonucunu verir.

<?
   if ( file_exits ("dosya.txt" ) )
      print ("Dosya var!");
   else
      print ("Dosya yok!");
?>

Dosya mı, dizin mi? is_file() ve is_dir()

Kimi zaman klasörler de tıpkı dosyalar gibi adlandırılabilir. Bir dizinde gördüğümüz ismin gerçekten bir dosyaya ait olup olmadığını bu fonksiyonla belirleriz. Sonuç doğru, yani isim bir dosyaya ait ise fonksiyon true/doğru, değilse false/yanlış sonuç verir

<?
   if (is_file("dosya.txt" ))
      print ("Bu bir dosyadır!");


   if (is_dir ("/dizinadi"))
      print ("Bu bir dizindir!");
?>


Dosya okunabilir mi? is_readable()

Bir dosyanın erişilebilir ve PHP tarafından okunabilir olup olmadığını sınayan bu fonksiyon, dosya okunabilir ise true/doğru, değilse false/yanlış sonuç verir.

<?
   if ( is_readable ( "dosya.txt" ) )
      print ("Bu dosya okunabilir");
?>


Dosya yazılabilir mi? is_writable()

Bir dosyanın erişilebilir ve PHP tarafından yazılabilir olup olmadığını sınayan bu fonksiyon, dosya yazılabilirs ise true/doğru, değilse false/yanlış sonuç verir.

<?
   if ( is_writable ( "dosya.txt" ) )
      print ("Bu dosya yazılabilir.");
?>


Dosya boyutu: filesize()

Adını verdiğimiz dosyanın boyutunu byte olarak bildirir.

<?
   echo "dosya boyutu:";
   echo filesize( "dosya.txt" );
?>


Dosyalar oluşturma ve silme - touch() / unlink()

PHP ile yapabileceğimiz önemli dosya işlemlerinin başında olmayan bir dosyayı oluşturmak ve olan bir dosyayı silmek gelir. PHP'nin dosya oluşturma komutu touch() fonksiyonudur.

<?
   touch ("c:/dosya.txt");
   echo ("dosya.txt oluşturuldu." );
?>


PHP ile mevcut bir dosyayı silmek için unlink() fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyon da silinecek dosyanın adı ile birlikte yolunu ister.

<?
   unlink ("c:/dosya.txt");
   echo ("dosya.txt silindi." );
?>


Dosya Açma - fopen()

PHP'de bir dosyanın içeriğini alarak sayfalarımızda kullanma veya bir dosyanın içeriğini değiştirmek gibi işlemler için önce dosyanın açılmış olması gerekir. Bunu gerçekleştiren fopen() fonksiyonudur. Bu fonksiyonla bir dosyayı okumak ('r'), yazdırmak ('w') veya ek yapmak ('a') için açabiliriz

<?
   $dosya = fopen( "dosya.txt" , 'r' );
   $dosya2 = fopen( "dosya.txt" , 'w' );
   $dosya3 = fopen( "dosya.txt" , 'a' );
?>


Dosya okuma: fgets(), fread() ve fgetc()

Açılan bir dosyanın içindeki yazıları çoğu zaman programımıza satır satır okuturuz. PHP'de bir dosyanın içeriğini satır satır okutmamızı fgets() fonksiyonu sağlar. Bu fonksiyona daha önce açılmış olan dosyanın işaret değişkenin adını ve okunmasını istediğimiz asgari byte ölçüsünü parametre olarak veririz. fgets() fonksiyonu verdiğimiz uzunluk ölçüsüne ulaşmadan önce dosyada bir yeni satır işareti görürse, veya dosyanın sonuna ulaşırsa, okumaya son verir. Bu fonksiyonu çoğu zaman bir döngünün içinde kullanırız. Ancak döngünün hata vermemesi için, PHP'nin dosyanın sonuna ulaştığında döngüyü durdurmamız gerekir. fgets() fonksiyonunun okuyacağı satırı bir fonksiyona değer olarak verebilir ve daha sonra bu değeri programlarımızda kullanabiliriz

<?
$dir = "c:/deneme/";
if ($dosya = (fopen ("$dir/dosya.txt" , 'r') ) ) {
   echo "Dosya Açıldı";
}
else {
   echo "Dosya Açılmadı.";
}
while ( ! feof ($dosya ) ) {
   $satir = fgets ( $dosya, 1024 ) ;
   echo ("$satir");
}
fclose ($dosya);
?>


Kimi zaman dosyalarımızın içeriğini satır-satır okutmak yerine, kendi tayin edeceğimiz uzunlakta parçalar halinde okutmak isteriz. Bunu, fread() fonksiyonu ile sağlarız.

<?
$dir = "c:/deneme/";
if ($dosya = (fopen ("$dir/dosya.txt" , 'r') ) ) {
   echo "Dosya Açıldı";
}
else {
   echo "Dosya Açılmadı.";
}
while ( ! feof ($dosya ) ) {
   $paragraf = fread ( $dosya, 1024 ) ;
   echo ("$paragraf");
}
fclose ($dosya);
?>


PHP'nin dosya işleminde kullabileceğiniz bir diğer fonksiyonu fseek() adını taşır. Daha önce açılmış olan dosyanın işaret değişkenin adını ve ve programın bu metin içinde zıplamasını istediğiniz noktanın dosyanın başından itibaren byte değerini parametre olarak alan bu fonksiyon ile, bir dosyanın içinnde istediğimiz yere gitme imkanı vardır.

<?
$dir = "c:/deneme/";
if ($dosya = (fopen ("$dir/dosya.txt" , 'r') ) ) {
   echo "Dosya Açıldı";
}
else {
   echo "Dosya Açılmadı.";
}
$dosya_boyut = filesize($dosya_adi);
$olcu = (int) ($dosya_boyut / 10 );
while ( ! feof ($dosya) ) {
   $paragraf = fread ( $dosya, $olcu) ;
   echo ("$paragraf");
}
fclose ($dosya);
?>

Dosyaya yazma ve ek yapma: fwrite() ve fputs()

Bir dosyaya yazma veya ek yapma, PHP açısından aynı işlemdir; sadece dosyaların açılışında fark vardır. Hatırlayacaksınız, bir dosyayı yazmak amacıyla açmak için:

<?
$dosya = fopen("dosya.txt" , 'w') or die ("Dosya açılamıyor!") ;
?>

Ek yapmak için dosyayı açmak için ise;

<?
$dosya = fopen("dosya.txt" , 'a') or die ("Dosya açılamıyor!") ;
?>

PHP'nin bir dosyaya metin yazdırma fonksiyonları olan fwrite() ve fputs() aynı biçimde yazılır ve aynı işlevi yerine getirirler; aralarında kesinlikle fark yoktur.

<?
$dosya_adi = "c:/dosya.txt";
$dosya = fopen ($dosya_adi , 'w') or die ("Dosya açılamadı!");
$metin = "Bu satır dosyaya yazılacak: Merhaba Dünya!\n";
fwrite ( $dosya , $metin ) ;
fputs ( $dosya , "Bu satır ise sonradan eklenecek\n" ) ;
fclose ($dosya);
?>


 
 
  email : info@kodornekleri.com