HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP Tarih - Saat İşlemleri

PHP'nin tarih ve zaman bilgisini kullanmamızı sağlayan "getdate()" fonksiyonunun yanı sıra, elde ettiğimiz bilgileri çok daha esnek biçimlendirmemizi sağlayan "date()" fonksiyonu da sık kullanılır. Bu verinin biçimlendirilmesi için çeşitli parametreler vardır. Bu parametreler, gün adlarının dili ve tarihlerin yazılışı bakımından Web sunucusunun bulunduğu bilgisayardaki bölgesel ayarlara göre sonuç vermektedir.

Burada biçimlendirme_parametleri yerine şunları yazabilirsiniz:

Parametre

Açıklama

a

12 saat esasına dayanan Anglo-Sakson sistemlerinde öğleden önce ("am") veya öğleden sonra ("pm") işaretinin verilmesini sağlar

A

Aynı işaretlerin büyük harfle yazılmasını sağlar.

d

İki haneli gün sayısı, tek haneli günlerin önüne sıfır konur:
"01" - "31"

D

Üç haneli gün adı kısatması: "Cum"

F

Uzun ay adı: "Ocak"

h

12 saatlik sistemde saat: "01" - "12"

H

24 saatlik sistemde saat: "00" - "23"

g

12 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: "1" - "12"

G

24 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: "0" - "23"

i

Dakika: "00" - "59"

j

Tek haneli sayıların önüne sıfır konmadan gün sayısı "1" - "31"

l

(küçük L harfi) Uzun gün adı: "Cuma"

L

Artık yıl olup olmadığına ilişkin Boolean (doğru/yanlış) değişken. Artık yıl ise 1, değilse 0.

m

Tek hanelilerin önüne sıfır konarak ay sayısı: "01" - "12"

n

Tek hanelilerin önüne sıfır konmadan ay sayısı: "1" - "12"

M

Kısaltılmış ay adı: "Şub"

s

Saniye: "00" - "59"

S

İngilizce ('ncı anlamına) 2 karakter ek: "th", "nd"

t

Belirtilen ayın gün sayısı; "28" - "31"

w

Haftanın gün sayısı: "0" (Pazar veya Pazartesi) - "6" (Cumartesi veya Pazar)

Y

Dört haneli yıl: "2000"

y

İki haneli yıl "00"

z

Yılın gün sayısı: "0" - "365"

Örnek
1. echo (date ("l dS of F Y h:i:s A"));

2. echo (date ("l, d F Y g:i:s"));

Ekran Çıktısı :

1 . Tuesday 27th 2024f February 2024 09:34:57 AM

2 . Tuesday, 27 February 2024 9:34:57


Şeklinde olacaktır.
 
  email : info@kodornekleri.com