HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP Çerezler (Cookies)

Çerezler, bir sitenin bilgisayarınıza siteyi daha sonra tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanıyabilmek için bıraktığı ufak metinlerdir. Çerez virüs değildir ve sadece metin olduğu için virüs olarak kullanılabilme özelliği de yoktur. Sadece çerezi bırakan site tarafından okunabildikleri için diğer siteler tarafından da kullanılamazlar.

Bir çerez içerisinde veri isim-değer çifti şeklinde saklanır. Çerez kim tarafından, ne zaman bırakıldığının yanında değişken ismi ve değeri şeklinde bilgiler de içerir.

Bir müşteri web sitenizi ziyaret ettiği zaman müşterinin bilgisayarında bilgi saklamak için çerezler kullannılmaktadır. Daha sonra müşteri web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde müşteriyi tanımak için bu bilgiler kullanılmaktadır.

Çerezler olmadan, web sunucuları ve tarayıcılar arasındaki etkileşim durum bilgisinden yoksun kalır. Web sitesindeki bir kullanıcı sayfadan sayfaya geçerken, onun aynı kullanıcı olup olmadığını anlamak mümkün değildir.

Netscape Navigator ve Internet Explorer'ın kalıcı çerezleri saklama şekilleri biraz farklıdır. Netscape her web sitesinden gelen bütün çerezleri "cookies.txt" isimli tek bir dosyada saklar. Microsoft Internet Explorer ise her web sitesi için ayrı bir çerez dosyası oluşturmaktadır.

PHP Tarayıcıya Çerez Eklemek

PHP'de cookie-çerez gönderimi, header() komutunda olduğu gibi her türlü bilgiden önce olmalıdır.

Bir kullanıcının tarayıcısına setcookie() komutu kullanılarak çerez eklenmektedir.

   setcookie ("username", "MErhaba", time()+3600);

Kullanıcı ismini tutan username isimli bir çerez eklemek istendiğinde yukarıdaki ifade kullanılmalıdır. Yukarıdaki komut ile kullanıcının bilgisayarına "username" adında bir çerez gönderilerek, değerine "MErhaba" atanmıştır. Gönderilen çerez, kaydedildiği andan itibaren 3600 saniye boyunca, yani 1 saat boyunca kullanıcının bilgisayarında kalacaktır.

PHP Kullanıcı Bilgisayarından Çerezlerin Okunması

Bir kullanıcının bilgisayarına yerleştirilmiş olan bir çerez, bütün POST değikenlerinde oldugu gibi, yanlızca adı yazılarak kullanılabilir. PHP otomatik olarak global domaine ait "çerez" değiskenleri ile ilgili değerleri yerleştirmektedir.

   setcookie ("username", "MErhaba", time()+3600);

   echo "username çerezinin değeri : ".$username;


Yukarıdaki ifade de username değişkeninde tutulan değer ekrana yazdırılmaktadır.

PHP Çerezleri Sıfırlamak - Silinmesi

Sistemden logout işlemiyle çıkacak kullanıcının bilgisayarında tutulan çerezler silinme süreleri gelmeden de silinebilir. Silme işlemi için tekrar aynı isimde bir çerez kaydedilerek ve yok olma süresi o an olarak ayarlamak yeterlidir. Tarih geçmiş bir tarih verilerek de silinmesi sağlanabilir.

  setcookie("username","MErhaba", time());

veya

  setcookie ("username","MErhaba",time()-9999);

 
  email : info@kodornekleri.com