HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP Metin İşlemleri (String Functions)

PHP'nin metin komutlarının detay listesi String Functions bölümünde yer almaktadır. Metin fonksiyonları, metin değişkeniyle gönderilen bilgi üzerinde işlem yapan fonksiyonlardır.

Sizin için seçtiğimiz bazı metin işlemlerini aşağıda sunuyoruz.

PHP Metin Uzunluğunun Bulunması (strlen)

PHP'de herhangi bir metnin uzunluğunun bulunması için "strlen()" ifadesi kullanılmaktadır.

Örnek

<?
="MErhaba Dünya";
echo strlen() ;
?>

Ekran Çıktısı : metin değişkeninin uzunluğu olan " 13 " olacaktır.


PHP Metnin Başından ve Sonundan Boşluk Atma (trim)

Oluşturulan sayfalarda formlardan bilgi alınırken bazı durumlarda gelen verinin başında ve sonunda boşluklar olabilmektedir. Bu boşlukların temizlenmesi için "trim()" fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu durum çoğu zaman kullanıcılardan, kullanıcı adı ve şifre girişi yapmaları istendiği zaman kullanılmaktadır.

Örnek

<%
="   ME      ";
="ME";
   if (trim()==trim()) {
        echo ("Kullanıcı isimleri aynıdır.");
   }

Yukarıdaki örnekte iki kullanıcı adının başındaki ve sonundaki boşluklar atılarak karşılaştırma yapılmaktadır.

PHP Büyük-Küçük Harf Değiştirme (strtolower, strtoupper, ucwords, ucfirst)

Metin değişkenleri içinde harf büyüklükleriyle oynamak mümkündür.

Bir metnin tüm harflerini küçük yapmak için "strtolower()" fonksiyonu kullanılmaktadır.

<?

     $metin="Yeni ipUCU Siteniz";

     echo strtolower( $metin);

?>

Yukarıdaki kodlar sonucunda ekrana "yeni ipucu siteniz" yazısı yazılacaktır.

 

Bir metnin tüm harflarini büyük yapmak için ise "strtoupper()" fonksiyonu kullanılır.

<?

     $metin="Merhaba";

     echo strtoupper( $metin);

?>

Yukarıdaki kodlar sonucunda ekrana "MERHABA" yazısı yazılacaktır.

 

Bir metnin içerisindeki kelimelerin baş harflerini büyük yapmak için "ucwords()" fonksiyonu kullanılmaktadır.

<?

     $metin="merhaba dunya ";

     echo ucwords( $metin);

?>

Yukarıdaki kodlar sonucunda ekrana "Merhaba Dunya " yazısı yazılacaktır.

 

Bir metnin içerisindeki cümlelerin ilk harflerini büyük yapmak için "ucfirst()" fonksiyonu kullanılmaktadır.

<?

     $metin="merhaba dunya ";

     echo ucfirst( $metin);

?>

Yukarıdaki kodlar sonucunda ekrana "Merhaba dunya " yazısı yazılacaktır.


PHP Metni Bölümlere Ayırmak (explode)

Bir metni istenilen bir ayıraç kullanarak parçalamak için "explode()" fonksiyonu kullanılmaktadır. Metnin başından itibaren ilk rastlanılan ayraca kadar olan bölümü ilk bölüm, diğer rastlanan ayraca kadar olan bölümü ikinci bölüm yaparak devam eder.

Diğer bir ifadeyle explode() komutu kendisine gönderilen metin değişkeninde yer alan bilgiyi bölümlere ayırmaktadır.

Örnek

<?
$metin="asp, php, javascript, ipucu";
// explode([ayıraç], [ayrılacak_metin]);
$ayrilmismetin=explode(",",);
echo ($ayrilmismetin[0]);
?>

Yukarıdaki ifadede değişkeni "," karakterine göre parçalara ayrılarak $ayrilmismetin dizisine atılmıştır.

$ayrilmismetin[0] ="asp" ,
$ayrilmismetin[1] ="php" ,
$ayrilmismetin[2] ="javascript"
$ayrilmismetin[3] ="ipucu"

değerlerini almaktadır.

 
  email : info@kodornekleri.com