HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


  

PHP Fonksiyonlar (Functions)

PHP veya diğer programlama dillerinde programın küçük yapılarına (modüllerine) fonksiyon adı verilmektedir. Yani fonksiyonlar, programlarda kullanılan alt program parçacıklarıdır.

Fonksiyonlar verilen görevi yerine getirmek için "argument" adı verilen girdilerle çalışmaktadır.Bu girdilerin sonunda fonksiyonda bir "çıktı" (output) meydana gelmektedir. Fonksiyonda işlemlar yapıldıktan sonra ana program kaldığı yerden devam etmektedir.

Fonksiyonlarin Kullanımı ile ilgili kurallar

  • Fonksiyon isimleri programcı tarafından belirlenir.
  • Fonksiyonlar parametreleri, fonksiyon isminden sonra pazrentezler içerisinde tanımlanır.
  • Eger birden fazla parametre varsa virgül ile ayrılmalıdır.
  • Fonkiyoun içindeki kod grubu,fonksiyon ismi ve paremetreleri tanımlandıktan sonra { } parentezleri arasına yazılmalıdır.
  • Mutlaka "return" komutu fonksiyon içinde, fonksiyonun işlemlerden sonra döndüreceği değeri fonksiyon dışında kullanmak amacıyla yazılmalıdır.
  • Eğer hiçbir sonuç döndürülmeyecek ise "return" komutu yanlızca fonksiyon sonunu belirtmek için kullanılır.
  • Fonksiyonlar ancak cağrıldıkları zaman çalıştırılır.Cağrılmadıkları zaman ise program içinde görev almazlar.
  • Fonksiyonlarin programin akışı içinde önce veya sonra cağirmak mümkündür. Fonksiyonun önce tanımlanıp sonra çağrılabileceği gibi, önce çağırıp sonrada tanımlanabilir.
  • Bir fonksiyon program içerisinde istenildiği kadar çağrılabilir.

Fonksiyonların Tanımlanması ve Çağrılması

Bir fonksiyon tanımlamak için ilk olarak fonksiyona bir isim vermek gerekmektedir.Bunu yapmak için,"function" komutunun arkasından fonksiyona vermek istenilen ismin yazılması gerekmektedir.Parametre isimleri ise fonksiyon ismi yazdiktan sonra, parentez içerisinde yazılmalıdır. Fonksiyonun gövdesini olusturan kod parçası, bu işlemlerden sonra yazılmalıdır

Örnek kullanımı aşağıda gösterildiği şekildedir.

<?

function fonksiyon_adi (parametreler)

{

    Fonksiyon içerisinde yapılacak işlemler

}

?>

Örnek olarak yaptığımız fonksiyon aşağıda gösterilmiştir.

Gönderilen iki sayıyı çarpan ve bulunan sonucu geri döndüren bir fonksiyon aşağıdaki şekide olacaktır.

<?

Function Carp($x,$y)

{

    $sonuc=$x*$y;

    Return $sonuc;

}

?>

Yukarıda örnek gösterilen fonksiyon biri "$x" diğeri "$y" olmak üzere 2 değişkeni girdi olarak almakta ve bu değerleri çarparak sonucu "$sonuc" değişkenine aktararak ana programa "Return" komutuyla geri dönmesini sağlamaktadır. Ana programda işlemlere fonksiyon çağrılan noktadan sonra devam edilmektedir.

Fonksiyon herhangi bir PHP kodu içerisinden aşağıdaki şekilde çağrılmaktadır.

<?

echo "İki sayının çarpımı =" . Carp(3,5);

?>

3 ve 5 Carp fonksiyonuna girdi olarak gönderilmekte ve bu iki sayı çarpılarak ekrana sonucu yazdırılmaktadır.

 
  email : info@kodornekleri.com