HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP Matematiksel İşlemler

+   Toplama
-    Çıkarma
*    Çarpma
/     Bölme
%   Mod  ( 16 % 5 = 1)

Örnek

Kodu Göster    PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
<? 
$elma = 25;
$armut = 30;
$kivi = 100;
$Toplam = 4 * $elma +2 * $armut + $kivi; 

echo "Toplam :".$Toplam." TL.";
?>

// Sonuç olarak ekranda gözükecek mesaj aşağıdaki gibi olacaktır.:

Toplam : 260 TL.

PHP Sabitler

Sabitler

Program içerisinde bazı değerlerin hiç değişmesi istenmiyorsa sabit tanımlanması gerekmektedir.

Sabit tanımlanması için "define"  ifadesi kullanılmaktadır.

Örnek;

Kodu Göster    PHP
1
2
3
4
<? 
define ("mesaj", "MErhaba Dünya"); 
echo "Mesaj : " . mesaj;
?>

Ekran çıktısı : Mesaj : MErhaba Dünya

 
  email : info@kodornekleri.com