HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript Değişkenler

  

Programcılıkta bütün işlemler değişkenler kullanılarak yapılmaktadır. Değişken en basit tanımlamayla bir verinin saklanmasında kullanılan bellek alanıdır. Her değişken türüne göre bir veya birden fazla değer içermektedir.

Değişkenlere isim verirken bazı kurallara riayet etdilmesi gerekmektedir. Yani bir değişkenin adı rakamla veya alt çizgi (_) dışında bir işaretle başlayamaz. Javascript, büyük harf-küçük harf ayırt ettiği (case-sensitive olduğu) için, örneğin "MyVeri" ve "myveri" kelimeleri iki ayrı değişken gösterir. Bir değişkeni tanımlarken, büyük harf kullanıldıysa, program boyunca bu değişkenin büyük harle yazılması gerekmektedir.

Javascript'de değişkenlerin tanımlanması "var"' ifadesi kullanılmaktadır.

var site

var i, j

var site = ”www.websitesi.com”

var adi = ”Abdullah”, soyadi = ”Aksak”

var i = 100, j = 0.01

Değişken Tipleri

Değişkenlere, içinde tuttukları değerlere göre bellekte farklı yerler ayrılmaktadır.

Javascript'de de kullanılan beş değişik değişken tipi bulunmaktadır.

Değişken Türü
Açıklama
Örnek
Sayı (Number) Sayı, ondalık sayı, pozitif sayı veya negatif sayı olabilir. Sayı değişkenlerle aritmetik işlemler yapılabilir. -27, 35, 5928 var sayi = 18, i =1
Boolean Değeri true veya false olmaktadır. “true” için 1, “false” için 0 değerini verir.  
String - Alfanümerik Kendisine tek veya çift tırnak içinde verilen bütün karakterleri tutar, ve sorulduğunda aynen bildirir. var ad = “Mehmet”
Function - İşlev Javascript'in hayati noktası fonksiyonlardır. Javascript'e fonksiyonlarla iş yaptırılmaktadır. Bazı fonksiyonlar önceden tanımlanmıştır; bunlara metod denir.  
Object - Nesne Bu tür değişkenlere değişken adını vermek bile uygun olmayabilir; çünkü bunlar Browser'ın nesneleridir. Fakat Javascript kodlarında nesneleri değişken olarak kullanmak mümkündür.  

Operatörler

Operatör
İşlev
Sınıfı
+
Toplama Aritmetik
-
Çıkartma
*
Çarpma
/
Bölme
==
Bir değişkenin diğerine eşit olduğunu sınar Karşılaştırma
!=
Bir değişkenin diğerine eşit olmadığını sınar
>      <
Bir değişkenin diğerinden büyük veya küçük olduğunu sınar
>=       <=
Bir değişkenin diğerinden büyük veya eşit, veya küçük veya eşit olduğunu sınar
&&
And - Ve : Bir veya daha fazla değişkeni test olarak karşılaştırır Mantıksal
||
Or - Veya : Bir işlemin devamı için hangi koşulun oluşması gerektiğini sınar
!
Not : Bir ifadeyi negatif hale getirir


 
  email : info@kodornekleri.com