HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Nesneleri

ASP'nin sahip olduğu 7 temel nesne bulunmaktadır. Bu nesneler

1. Application Nesnesi:

Application (uygulama) nesnesi, bir ASP uygulamasının bütün kullanıcıları tarafından paylaşılan bilgileri temsil eder. Application nesnesi kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir.

  • Web uygulaması ile başladığında bazı değişkenleri set etmek (değişkenlere bazı değerlerin atanması) veya bazı işlemlerin otomatik olarak yapılması için ,
  • Uygulama sona erdiğinde devreye alınmak istenen bazı işlemler için,
  • Bazı bilgilerin web uygulaması çalıştıran her bir kullanıcı için ulaşılabilir hale getirilmesi.

2. ObjectContext Nesnesi:

ObjectContext (nesne bağlamı) nesnesi işlemsel (transactional) ASP sayfaları ile kullanılır. ObjectContext nesnesi bileşenleri kullanılmadan uygulama geliştirme amacı için yardımcı olan bir nesnedir. Transaction (Bir işlemler bütünü,sözgelimi bir banka hesabından paranın alınarak diğer bir hesaba aktarılması.) işlemlerinin yönetimi bu nesne tarafından yapılabilir. Obje Transaction yönetimi için MTS(Microsoft Transaction Server) objesi ile bağlantı kurmak sureti ile işlemleri yönetir.

3. Request Nesnesi:

Request (talep) nesnesi, form değişkenleri ve sorgu string'i dahil olmak üzere, bir web tarayıcısı tarafından sunucuya gönderilen bütün bilgileri temsil eder. Request nesnesi ile yapılan bazı işlemler aşağıda listelenmiştir:

  • URL ile gönderilen bilgilerin QueryString koleksiyonu kullanılarak alınması,
  • Eğer kullanıcı Form içerisinde bilgi gönderiyorsa form koleksiyonu kullanılarak bilgilerin alınması,
  • Web server tarafından sağlanan HTTP Server Variables bilgilerine ulaşılması,
  • Cookielerin (çerezlerin) okunması,
  • Client sertifikalarının, (Güvenlik SSL) koleksiyonunun okunması.

4. Response Nesnesi:

Response (cevap) nesnesi, ASP sayfaları tarafından gönderilen HTML içeriği de dahil olmak üzere, sunucudan web tarayıcısına göndereilen bütün bilgileri temsil eder. Response nesnesi ile yapılabilecek bazı işlemler aşağıda lişstelenmektedir:

  • Kullanıcı tarafından gösterilecek bilgilerin Html stream içerisine eklenmesi,
  • Browser(tarayıcı) tarafından oluşturulan cookieler(çerezler) için gerekli olan bilgilerin tarayıcıya gönderilmesi,
  • Redirect metodu kullanılmak suretiyle kullanıcının bir başka sayfaya yönlendirilmesi,
  • Sayfanın tamamıyla oluşturduktan sonra veya sürekli olarak gönderilmesi kontrolünün sağlanması,
  • Sayfaya ait bazı özelliklerin (Html header gibi) düzenlenmesi.

5. Server Nesnesi:

Server (sunucu) nesnesi, sunucu üzerindeki çeşitli fonksiyonların kullanımına imkan sağlar. Server nesnesini kullanılara yapılabilecek bazı işlemeler aşağıdaki gibidir;

  • Yazılan ASP scriptlerinde bir hata çıktığı zaman ne kadar süre sonra sonlandırılacağı ile ilgili script timeout değeri,
  • Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin HTML formatına dönüştürülmesi,
  • Sanal(virtual) path' lerin fiziksel yola (path) dönüştürülmesi işlemi,
  • Createobject metodu kullanımı ile bir ActiveX nesnesinin örneğinin(instance) oluşturulması işlemleri için,
  • Transfer veya Execute komutlarının kullanımı ile bir başka ASP sayfasının çalıştırılması işlemi için.

6. Session Nesnesi:

Session (oturum) nesnesi, belirli bir kullanıcı oturumu hakkındaki bilgileri temsil eder. Uygulamaya bağlanan her kullanıcı bir oturum(session) açar, böylece her kullanıcı kendini ait bir oturum nesnesine sahip olur. Application nesnesi ile session nesnesi arsındaki fark application nesnesinin uygulamaya bağlanan herkes için aynı değerleri sunmasına rağmen session nesnesinin bağlantı kuran her kullanıcı için farklı olmasıdır. Application için anlatılan maddeler session için geçerli olmakla beraber tek fark bu özelliklerin uygulama bazında değil, kullanıcı bazında olmasıdır.

7. ASPError Nesnesi:

Asperror objesi ASP script veya asp.dll tarafından oluşan hataların yakalanması için kullanılır. Asperror objesi Server.GetLastError metodu gelen hataları yakalayarak kullanıcıyı standart hataların açıklandığı sayfalara yönlendirmek için kullanılabilir.

 
  email : info@kodornekleri.com