HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP While Döngüsü

Bir değişkenin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde yapılacak işlemler için kullanılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, programın işleyişi sırasında değişkenin içeriğinin veya koşulun değişmesinin sağlanmasıdır. Aksi taktirde program sonsuz döngüye girerebilir.

Döngüye girmeden önce karşılaştırma yapılmakta ve karşılaştırma doğru ise işlemler yapılmaktadır. Aynı zamanda döngü içerisinde sonsuz döngüye girmeyi önlemek için karşılaştırmada kullanılan değişkenin değerinin değiştirilmesi gerekmektedir.
Kodu Göster    PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?
$sayac=1;
while ($sayac <= 7)
{
	echo ("<font size= "&sayac&" >");
	echo ("<b><p>MErhaba Dünya</b></p>");
	echo ("</font>");
	sayac++;
}
?>

Açıklama
Yukarıdaki programda "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.

Ekran Çıktısı :

MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya


Şeklinde olacaktır.

 
  email : info@kodornekleri.com