HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


  

PHP - URL (Uniform Resource Locator) Yapısının Analizi (parse_url (), parse_str())

Bir URL yapısı gereği bazıi parcalardan oluşmaktadır. Bu yapı içerisinde protokolunun adı,domain adresi, değişkenler bölümü gibi bazı bölümler bulunmaktadır.

parse_url () fonksiyonu ile bu bölümlere ulaşılması mümkün olmaktadır. Bu fonksiyon URL bilgisini alarak otomatik olarak bölümlere ayırmaktadır. Ayrılan bu bölümler bir diziye aktarılmaktadır.

Örnek kullanım aşağıda gösterilmiştir.

<?

  $url_adresi="http://www.ME.com.tr/ipucugoster.php?kodturu=php&id=45&secim=sil";

  $url_dizisi=parse_url($url_adresi);

?>

$url_dizisi isimli değişken, "karekter indeksli" bir dizi haline gelmiştir.Bu dizi içerisinde bulunan veriler aşağıdaki şekildedir.

  • Scheme ---> "http"
  • Host ---> "www.ME.com.tr"
  • Path ---> "/ipucugoster.php"
  • Query ---> "kodturu=php&id=45&secim=sil"

Ayrıca URL'de bulunan Query bölümünü de parçalamak mümküdür. Bu bölümde genellikle sayfaya aktarılan değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenleri almak için "parse_str" fonksiyonu kullanılmaktadır. Yukarıdaki URL adresinde bulunan değişkenleri almak için yapılacak işlem aşağıda gösterilmiştir.

<?

  parse_str ($url_dizisi["query"]);

?>

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki değişkenler yaratılmış olmaktadır.

  • $kodturu
  • $id
  • $secim
 
  email : info@kodornekleri.com