HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP IF Deyimi Ve Kullanımı (IF ... Else ...)

Programcılıkta kullanılan en önemli kontrol ifadesi if yapılarıdır. If bloğunda bir karşılaştırma yapılmakta koşulun doğru olup olmamasına göre işlemler yapılmaktadır.

Genel yapısı aşağıdaki şekildedir.

Kodu Göster    PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<? 
if ( sağlanması istenilen koşullar ) {
	koşullar doğru ise yapılacak işlemler;
}
elseif (ilk koşulu sağlamıyor fakat başka koşulu sağlıyorsa) {
	diğer koşul doğru ise yapılacak işlemler;
}
else {
	diğer durumlarda yapılacak işlemler;
}
?>

Örnek Olarak

Kodu Göster    PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<? 
$site = "www.benimsitem.com.tr";
if ($site == "www.benimsitem.com.tr" ) {
	echo ("Şu anda bulunduğunuz sitenin adresi: www.benimsitem.com.tr");
}
elseif ($site == "www.benimsitem.com.tr/forums") {
	echo ("Şu anda bulunduğunuz sitenin adresi: www.benimsitem.com.tr/forums");
}
else {
	echo ("Şu anda  benimsitemde değilsiniz.");
}
?>

Yukarıdaki ifadede $site değişkenine göre karşılaştırmalar yapılmaktadır. Değişkenin aldığı değerlere göre karşılaştırmalar yapılmakta ve sağlanan koşulun işlemleri yapılmaktadır. Yukarıdaki örnekte birinci if bloğunun işlemi yapılacak diğer işlemler yapılmayacaktır.

 
  email : info@kodornekleri.com