HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP For Döngüsü

For döngüsü, belirtilen bir numaraya kadar, devam eden ifadeleri tekrarlamaktadır. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılmakta ve azaltılmaktadır.

Döngünün belirli bir sayıda olmasını ve bu sayının bizim istediğimiz basamaklarla artmasını gerekiyorsa, for döngüsünü kullanabilirsiniz. Ayrıca for deyimi sayaç gibi şartın yerine gelmesini sağlayacak arttırma veya eksiltme işlemlerini kendisi yapacağı için, sonsuz döngüye girme tehlikesi de hemen hemen yoktur.
View Code    PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
<?
for ($sayac = 1; $sayac <= 7 ; $sayac++ )
{
	echo ("<font size= "&sayac&" >");
	echo ("<b><p>MErhaba Dünya</b></p>");
	echo ("</font>");
}
?>

Açıklama
Yukarıdaki programda "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.

Ekran Çıktısı :

MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya
MErhaba Dünya


Şeklinde olacaktır.

 
  email : info@kodornekleri.com