HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP Kod Örnekleri (PHP Code Samples)

PHP Takvim Örneği (Calendar)

Web sayfalarınızda kullanabileceğiniz bir takvim uygulaması
 

 

PHP Resim Galerisi (Image Gallery) Örneği

Web sayfalarınızda kullanabileceğiniz güzel bir resim galerisi örneği
 

 

PHP Dinamik textbox oluşturma ve bilgi alma

Kullanıcılardan çok fazla veri girmesini istiyorsanız kullanabileceğiniz bir dinamik veri girişi örneği
 

 

PHP For döngüsü

For döngüsü, belirtilen bir numaraya kadar, devam eden ifadeleri tekrarlamaktadır. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılır ve azaltılır.
 

 

PHP Dosya Yüleme (File upload)

PHP ile file upload işlemi yapmak oldukça kolaydır. Bu işlemi yapan kod örneği aşağıdadır.
 

 

PHP Rastgele şifre oluşturma

Kullanıcıların sayfalarımıza üye olması için rastgele şifreler üretmemiz istenirse kullanabileceğiniz kod örneğini sunuyoruz.
 

 

PHP MySQL veritabanından çekilen verilerin açılır menü (combobox) halinde yazdırılması.

Veritabanından çekilen verileri comboboxta yazdıran güzel bir kod. Herhangi bir formun içerisinde <SELECT></SELECT> blokları arasına yerleştirilmesi gerekiyor.
 

 

PHP MySQL bağlantısı ve kayıtların listelenmesi

MySQL veritabanına bağlantının yapılması ve sorgulama sonunda kayıtların listelenmesini sağlar.
 

 

PHP Select Box'ta çoklu seçim

Liste kutularında (Select Box) çoklu seçim yapılması ve listelenmesi için PHP ile hazırlanmış bir örnek.
 

 

PHP Resim yapılması

PHP kodları ile resim oluşturmak mümkündür. Resim oluşturmak için ImageCreate () fonksiyonu kullanılmaktadır.
 

 

PHP MYSQL veritabanı sorgulama sonuçlarının tablo halinde yazdırılması

MySQL veritabanına bağlantı yapıldıktan sonra istenilen SQL sorgusunun sonuçlarını tablo halinde listeliyor.
 

 

PHP email adresinin kontrolü

Herhangi bir formdan girilen bir email adresinin doğru olup olmadığını anlamamıza yarayan güzel bir kod örneğini sunuyoruz
 

 

PHP While döngüsü

Bir değişkenin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde yapılacak işlemler için kullanılmaktadır.
 

 

PHP Rastgele (Random) Şifre Üretme Fonksiyonu

32 karaktere kadar şifre üretmek için kullanışlı bir fonksiyon
 

 

PHP Tarih date() ifadesi

Sayfamızda eğer tarih bölümü bulunuyorsa veya tarihlerle ilgili işlemler bulunuyorsa date() fonksiyonunun parametrelerini bilmemiz gerekmektedir.
 

 

PHP Sayfa Yönlerdirme (redirect)

Kullanıcının başka bir URL adresine yönlendirilmesini sağlar.
 

 

PHP Bir resmin istenilen boyutlarda gösterilmesi.

Boyutları bilinmeyen bir resmin istenilen ebatlarda görüntülenmesini sağlayan kod örneği. Getimagesize() fonksiyonu kullanılarak hazırlanmıştır.
 

 

PHP MySQL veritabanına bağlantı yapılması

MySQL veritabanına bağlantı yapılmasını sağlar.
 

 

PHP Sorgu sonuçlarının excel sayfası olarak kayıt edilmesi

PHP ile yapılan sorgulamaları Microsoft Excell dosyası olarak kayıt etmemizi sağlayan bir örnek
 

 

PHP Formatlı Sayı Yazdırmak

Kendi web sayfalarınızda rakamların daha anlaşılır bir şekilde gözükmesini istiyorsanız, sayıları belirli bir formatta yazdırmanız gerekmektedir.
 

 

PHP IF Deyimi , If..Else Deyimi Mantıksal Sınama

If ....Else ifadesi belirtilen durumun doğru ya da yanlış olmasına göre program akışına yön vermektedir.
 

 

PHP Sayfanın adresini almak

PHP kodları ile içinde bulunulan web sayfasının URL adresini almayı sağlayan örnek.
 

 

PHP Dizin Listeleme (Directory browser)

Bilgisayarda bulunan klasörleri listelemede kullanabileceğiniz bir örnek.
 

 

PHP isset,unset,ve empty komutları

isset, değişkenin tanımlı olup olamamasının kontrolü için; unset, değişkenin yok edilmesi için; empty, değişkenin içerisinin boş olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
 

 

PHP Romen Rakamlarına Çevirmek

Normal rakamları romen rakamlarına çevirmek için kullanabileceğiniz bir fonksiyon
 

 

PHP Formatlı sayı yazdırma: number_format()

Sayı değişkenlerin basamaklı olarak biçimlerdirmesinde number_format fonksiyonu kullanılmaktadır.
 

 

PHP Tarih ve zaman dizisi oluşturma

Kendi yazacağınız bir fonksiyonla yerel zamanı göstermek isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz kod örneği.
 

 

PHP Bilgisayarınızdaki bir dosyanın boyutunu bulma

Bilgisayarınızda bulunan ismini ve path'ini verdiğiniz dosyanın boyutunu byte,KB veya MB cinsinden öğrenebilirsiniz.
 

 

PHP Resim Galerisi - 2

Resim galerisi oluşturan güzel bir örnek
 

 

PHP Tarayıcıya Çerez (Cookie) Eklemek

Bir kullanıcının tarayıcısına setcookie() komutu kullanılarak çerez eklenmektedir.
 

 

PHP Mysql veritabanı isimlerinin listelenmesi

mysql_list_dbs (), ifadesi ile Mysql veritabanında bulunan tablo isimleri bir değişken dizi içerisinde tutulabilmektedir.
 

 

PHP Dosya okuma: fgets(), fread(), fgetc()

Herhangi bir dosyayı açıp satır satır okumamız gerekebilir. PHP'de dosyanın içeriğini satır satır okutmamızı fgets() fonksiyonu sağlamaktadır.
 

 

PHP Çerezleri Sıfırlamak

Sistemden logout işlemiyle çıkacak kullanıcının bilgisayarında tutulan çerezler silinme süreleri gelmeden de silinebilir.
 

 

PHP Dosya açma: fopen()

Bir dosyanın içeriğini açmak veya bir değiştirmek için önce dosyanın açılması gerekmektedir. PHP'de dosya açmak için kullanılacak komut fopen()' dır.
 

 

PHP XML ve XSL ile çalışmak

PHP ile sayfanızda XML dosyalarını kullanmanız için hazırlanan bir örnek
 

 

PHP Günün istenilen formatta yazdırılması.

Aşağıdaki fonksiyon istenilen günü yine istenilen formatta yazdırmaktadır.
 

 

PHP Dizide kaç eleman olduğunun bulunması

Herhangi bir dizinin eleman sayısının bulunmasını sağlar.
 

 

PHP Son güncelleme tarihi

Herhangi bir dosyanın son değişiklik tarihini PHP kodlarıyla öğrenmemiz gerektiğinde kullanılması gereken kodlar şu şekildedir.
 

 

PHP Dosyaya yazma ve ek yapma: fwrite(), fputs()

Bir dosyaya yazı yazdırmak için fwrite() komutu kullanılmaktadır. fputs() komutu ile dosyanın sonuna ekleme yapılmaktadır.
 

 

PHP String bir değişkeni karakterlerine ayırma

Bir string (karakter katarı) değişkenin karakterlerini dizi olarak almak
 

 

PHP Switch: Durum Seç..

Bir durumu bakarak karar vermeyi sağlar. Çeşiştli alternatiflerden seçim yapmak için kullanılır.
 

 

PHP Do…while döngüsü

While döngüsü döngüye girilmeden önce şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettikten sonra işlemleri yapmaktadır. İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa bu durumda do..while döngüsü kullanılır.
 

 

PHP Fonksiyonların Tanımlanması ve Çağrılması

PHP veya diğer programlama dillerinde programın küçük yapılarına (modüllerine) fonksiyon adı verilmektedir. Yani fonksiyonlar, programlarda kullanılan alt program parçacıklarıdır.
 

 

PHP Dosya oluşturma: touch()

Herhangi bir dosya oluşturmak için PHP'de kullanılacak komut touch()' tır. Bu fonksiyonu kullanırken oluşturulması istenilen dosyanın adının verilmesi gerekmektedir.
 

 

PHP Dosya okuma, istenilen yere gitme: fseek()

fseek() fonksiyonu ile bir dosya içerisinde istenilen yere gidilebilmektedir.
 

 

PHP Dizilerde sıralama: sort(), asort(), rsort(), arsort()

Dizinin içindeki elemanları içeriklerine göre alfabetik olarak sıralamaya yararlar.Sadece dizinin adının verilmesi yeterlidir.
 

 

PHP Tarayıcı diline göre yönlendirme

Bazı durumlarda kullanıcının kullandığı dile göre sayfalarımızı yönlendirmek gerekebilir.
 

 

PHP URL (Uniform Resource Locator) Yapısının Analizi

Bir URL yapısı gereği bazı parçalardan oluşmaktadır. Bu yapı içerisinde protokolunun adı,domain adresi, değişkenler bölümü gibi bazı bölümler bulunmaktadır.
 

 

PHP Dosya boyutu (filesize)

Herhangi bir dosyanın diskte kapladığı yeri öğrenmek için filesize() komutu kullanılmaktadır.
 

 

PHP Dizi Boyunca İterasyon

Bir dizinin bütün elemanlarını ekrana yazdırmak için tek tek bütün satırlarını yazdırmak yerine döngüyle yazdırmak tercih edilmektedir.
 

 

PHP Tırnak işareti sorunu

Tek ve çift tırnak işaretlerinin sisteme zarar vermesini önlemek amacıyla, kullanıcıların girdikleri tırnak işaretlerinin otomatik olarak zararsız hale getirilmesi gerekmektedir. Buna göre bir ' karakteri \' karakteri olarak değiştirilecektir.
 

 

PHP Dosya silme: unlink()

Herhangi bir dosya silmek için PHP'de kullanılacak komut unlink()' tir. Bu fonksiyonu kullanırken silinmesi istenilen dosyanın adının verilmesi gerekmektedir.
 

 

PHP İstenilen uzunlukta String oluşturmak.

Random bir şekilde stringoluşturmak için kullanabileceğiniz bir örnek.
 

 

PHP Kullanıcı Bilgisayarından Çerezlerin Okunması

Bir kullanıcının bilgisayarına yerleştirilmiş olan bir çerez, bütün POST değikenlerinde oldugu gibi, yanlızca adı yazılarak kullanılabilir.
 

 

PHP Sabit tanımlamak

Programın akışı içerisinde, ilk verilen değerden başka değer alamayacak sabit tanımlamak için "Define"
 

 

PHP URL adresinin kontrol edilmesi

Herhangi bir formdan girilen bir URL adresinin doğru olup olmadığını anlamamıza yarayan güzel bir kod örneğini sunuyoruz.
 

 

PHP Oracle veritabanına bağlanmak

PHP kodarı ile Oracle veritabanına bağlanmak için OCILogon () fonksiyonu kullanılmaktadır.
 

 

PHP Veri tiplerini öğrenmek

Program içerisinde değişkenleri tiplerini öğrenip ona göre uygun değişkenleri atamak için gettype() veya settype() komutları kullanılmaktadır.
 

 

PHP Stringlerde büyük-küçük harf

Stringlerde büyük-küçük harf dönüştürme işlemleri strtoupper() , strtolower(), ucfirst(), ve ucwords() fonksiyonları ile yapılmaktadır.
 

 

PHP Ayın istenilen formatta yazdırılması.

Aşağıdaki fonksiyon istenilen ayı yine istenilen formatta yazdırmaktadır.
 

 

PHP Tarih değerinin gercek olup olmadığının kontrolü

Kullanıdan alınan tarih verisinin doğru olup olmadığını kontrol etmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir kod örneği
 

 

PHP Dosya Boyutunu KB, MB olarak göstermek.

Bir projede dosya boyutunu okuduktan sonra byte olarak bulunan değeri KB, MB cinsinden yazdıran birfonksiyon örneği.
 

 

PHP Değişken tip dönüşümü

Yazılan kodlar içerisinde değişken tiplerinin değiştirilmesi mümkündür. String'ten integer'a veya tam tersi dönüşümler yapmak mümkündür.
 

 

PHP ORACLE_HOME çevre değişkeninin ayarlanması

Bazen Oracle veritabanına bağlantı yapıldıktan sonra hata mesajları ile karşılaşılabilmektedir.Bununu en temel nedeni ORACLE_HOME çevre değişkeninin sistem genelinde tanımlanmamış olmasından kaynaklanır.
 

 

PHP Kullanıcının IP Adresini Gösterme

Sitenize giren kullanıcı'nın IP adresini göstermenizi sağlayan bir kod örneği
 

 

PHP include deyimi

Sayfanın içinde başka sayfaların gönsterilmesi istendiği zaman include ifadesi kullanılmaktadır.
 

 

PHP getdate() function

Su anki gün bilgilerini alır.
 

 

PHP Switch Deyimi

Swithc deyimi kontrol ifadesi olarak kullanılmaktadır.
 

 

PHP Dizileri büyükten küçüğe sıralama - rsort()

Asağıdaki örnekler dizileri büyükten küçüğe sıralamayı sağlarç
 

 

PHP Is_string () fonksiyonu

Is_string () PHP fonksiyonu girilen değerin string olup olmadığını kontrol eder.. This could be used within an if () statement to treat strings in one way and non-strings in another. It will return true or false.
 

 

PHP Dizileri siralama - sort()

Aşağıdaki örnek $cars ve $numbers dizisini sıralamayı sağlamaktadır.
 

 

PHP strlen() function

strlen() verilen string'in uzunluğunu bulur.
 

 

PHP substr() function

Bir string'in içinden bir parçanın alınmasını sağlar
 

 

 
  email : info@kodornekleri.com