HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript Pencere Nesnesi (Window Object)

  

Browser yani tarayıcının Javascript dilindeki adı Navigator'dır. Önceki derslerde Navigator penceresinin bir kaç özelliği kullanılmıştır. (width, height gibi.). Diğer özellikleri aşağıda listelenmiştir.

width
Pencerenin ekranda kaplayacağı alanın piksel cinsinden genişliği
height
Pencerenin ekranda kaplayacağı alanın piksel cinsinden yüksekliği
toolbar
Araç çubuğunun gösterilmesi (1) veya gösterilmemesi (0),
menubar
Menu çubuğunun gösterilmesi (1) veya gösterilmemesi (0),
scrollbars
Kaydırma çubuklarının gösterilmesi (1) veya gösterilmemesi (0,.
resizable
Büyütülebilir-küçültülebilir olması (1) veya olmaması (0),
status
Mesaj çubuğunun gösterilmesi (1) veya gösterilmemesi (0),
location
URL adres çubuğunun gösterilmesi (1) veya gösterilmemesi (0),
directories
İkinci araç çubuğunun gösterilmesi (1) veya gösterilmemesi (0),
copyhistory
Ana pencerenin geçmiş kayıtlarının yeni pencereye aktarılması,
outerWidth
Pencerenin piksel olarak genişliği
outerHeight
Pencerenin piksel olarak yüksekliği,
left
Pencerenin ekranın sol kenarından olan uzaklığı (piksel cinsinden)
top
Pencerenin ekranın üst kenarından olan uzaklığı (piksel cinsinden)
alwaysRaised
Açık olan bütün pencerelerin üzerinde gösterilmesi (Windows için)

Javascript'in yeni pencere açma metodu;

window.open()

şeklindedir. Örnek olarak;

PencereAc=window.open(“index.html”, “Pencere_Adı_Bölümü”, “toolbar=1, menubar=yes, resizable=no”)

Yukarıdaki komut ile yeni bir pencere açılmıştır. Açılan pencereyi kapatmak için ise

PencereAc.Close

komutu kullanılmaktadır.

Aşağıda pencere konusu ile ilgili bir örnek yer almaktadır.

############################################
############################################

<HTML>

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">

function TarayiciBilgileri () {

var Tarayici = ""

Tarayici += "Browser: " + navigator.appName + "\n"

Tarayici += "Sürümü:" + navigator.appVersion + "\n"

Tarayici += "Kod Adı: " + navigator.appCodeName + "\n"

alert(Tarayici)

}

</SCRIPT>

<BODY>

<FORM>

<INPUT Type="button" Value="Tarayıcınız hakkında bilgi almak için tıklayınız " OnClick="TarayiciBilgileri()"

</INPUT>

</FORM>

</BODY>

</HTML>

############################################
############################################

Örnekte kullanılan fonksiyonların işlevleri şu şekildedir.

appname :  Tarayıcının adı

appVersion :  Tarayıcının versiyonu

appCodeName :  Tarayıcının kod adı

Yukarıdaki bilgiler kullanıcıya mesaj olarak iletilmektedir.

 

 
  email : info@kodornekleri.com