HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript Switch Deyimi

  

Program akışına yön verebileceğimiz diğer bir deyim ise "switch" tir. Verilen bir değişkenin değerinin hangi koşula uygun olduğuna bakılır ve uygun olan koşulun işlemleri yapılmaktadır.

Elseif yapılarının yaptığı işin aynısını yapmaktadır. İçiçe olan if yapılarını ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Genel yapısı aşağıdaki şekildedir.

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

switch ( kontrol_edilecek_değişken ) {

 case 1.Kosul :

    1.Koşul sağlandığı durumda yapılacak işlemler

    break

 case 2.Kosul :

    2.Koşul sağlandığı durumda yapılacak işlemler

    break

 case 3.Kosul :

    3.Koşul sağlandığı durumda yapılacak işlemler

    break

......................

......................

 default :

       Koşullar sağlanmadığı takdirde yapılacak işlemler

}

</SCRIPT>

 

Örnek Olarak

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

 var site = "www.ME.com.tr"

 switch (site) {

 case "www.ME.com.tr" :

    alert ("Şu anda bulunduğunuz sitenin adresi: www.ME.com.tr")

    break

 case "www.ME.com.tr/forums" :

    alert ("Şu anda bulunduğunuz sitenin adresi: www.ME.com.tr/forums")

    break

 default :

    alert ("Şu anda ME.com sitesinde değilsiniz.")

}

</SCRIPT>

Yukarıdaki ifadede "site" değişkenine göre karşılaştırmalar yapılmaktadır. Değişkenin aldığı değerlere göre karşılaştırmalar yapılmakta ve sağlanan koşulun işlemleri yapılmaktadır. Yukarıdaki durumda birinci case ifadesinin işlemi yapılacak diğer işlemler yapılmayacaktır.

 

 
  email : info@kodornekleri.com