HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript String (Metin) İşlemleri

Javascript içerisinde "var" ifadesi ile değişkenler tanımlanmaktadır. Hazırladığımız sayfalarda string işlemleriyle uğraşmak neredeyse kaçınılmaz olmaktadır. Bu bölümde en çok kullanılan string işlemlerini açıklayacağız.

var site = "Yeni ipucu siteniz"

ifadesi iledeğeri "Yeni ipucu siteniz" olan "site" değişkeni tanımlanmıştır. İçeriğinin niteliği nedeniyle bu değişken, String değişkendir. Bir değişkeni string olarak tanımlamak aşağıda görüldüğü gibi de mümkündür.

var site = new String("Yeni ipucu siteniz")

Bu komutla Javascript'e yeni bir String nesnesi oluşturmasını, değerini "Yeni ipucu siteniz" yapmasını ve bu nesneyi "site" isimli değişkene atamasını belirtmekteyiz.

Bir String değişkeninin bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir. (Stringlerde ilk karakterin pozisyonu 0 olmaktadır.)

 • length :Nesnenin uzunluğunu vermektedir. Örneğin site.length, 18 değerini verir.
 • charAt(i) : i ile belirtilen pozisyondaki karakteri verir. site.charAt(0) , "Y" değerini verir.
 • indexOf(str) : str ile belirtilen karakterlerin String içinde ilk geçtiği konumun indeksini verir. siye.indexOf("ni") ifadesi, 2 değerini verir.
 • lastIndexOf(str) : str ile belirtilen karakterlerin String içinde geçtiği son konumun indeksini verir. site.lastIndexOf("ni"), 15 değerini verir.
 • substring(i,j) : String nesnesinin i'de başlayan ve j'de biten bölümünü verir. site.subtring(5,6) ifadesi "ip" değerini verir.

Yukarıdaki fonksiyonları sadece String değişkenin isminden sonra kullanılmaz. Stirng ifadesi verilerek de aynı işlemler yapılabilmektedir. Örnegin; "Yeni ipucu siteniz".length ifadesi yine 18 değerini verecektir.

Bu özelliklerden başka String nesnelerinin kendilerine özgü metodları da vardır. Bunlarıın bazıları aşağıda açıklanmıştır.

 • bold() : String nesnesini koyu yapar; site.bold(), " <B>Yeni ipucu siteniz </B>" metnini verir.
 • fontcolor("renk") :String nesnesinin görüntülenme rengini belirler; site.fontcolor("red") , " <FONT COLOR="red">Yeni ipucu siteniz</FONT>" değerini verir.
 • .fontsize("ölçü") : String nesnesinin görüntülenmesindeki harf büyüklüğünü belirler; site.fontsize("24"),"<FONT SIZE="24">Yeni ipucu siteniz</FONT>" değerini verir.
 • .italics() :String nesnesinin italik harfle görüntülenmesini sağlar; site.italics() , " <I>Yeni ipucu siteniz</I>" değerini verir.
 • .toLowerCase() :String nesnesinin görüntülenmesi sırasında bütün harflerinin küçük harf olmasını sağlar; site.toLowerCase (), "yeni ipucu siteniz" değerini verir.
 • .toUpperCase() :String nesnesinin görüntülenmesi sırasında bütün harflerinin büyük harf olmasını sağlar; site.toUpperCase () size "YENİ İPUCU SİTENİZ" değerini verir.
 
  email : info@kodornekleri.com