HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript Nesneler (Objects)

Javascript programcılığında nesne (object), ve nesnenin özellikleri (properties), genellikle HTML belgesinin adı (name) ve değeri (value) olan her şeydir. Bir HTML unsurunun etiketinde NAME ve VALUE bölümleri varsa, bu unsur, Javascript için nesne sayılır. Buna göre Form, Javascript için bir nesnedir. Ayrıca Form nesnesinin bir öğesi olan INPUT, kendisi de ad ve değer alabildiğine göre, Javascript için bir nesne sayılır; fakat bu nesneye daima içinde bulunduğu nesne "dolayısıyla" atıfta bulunulur. Bu tür atıflarda bulunurken, şu kurala uymanız gerekir

nesneAdı.özellikAdı

Bir nesnenin durumunu, değerini veya bir özelliğini değiştiren Javascript'in kendi içinde kullanılmaya hazır işlevleri; tarih gibi, Browser'ın masaüstündeki penceresinin bir özelliği gibi değerleri belirleyen otomatik işlevleri; nesnelerin değerlerini belirli bir düzen içinde arttıran veya azaltan süreçleri; ve Javascript'in hazır şablonlarından yeni bir nesne üreten işlemleri, metod adı altında toplanmaktadır. Her nesnenin kendine ait bir metodu olmakla birlikte; bir metod birden fazla nesne ile birlikte kullanılabilir. Bu gibi ifadeler aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır:

nesneAdı.metodAdı (argüman)

Nesneler

Javascript ile yazılan programlar, Netscape veya Internet Explorer programlarının belge nesne modeli (Document Object Model) denen kuralları içinde hareket etmek zorundadır. Javascript dahil tüm Script dilleri, Browser'ın sunduğu hiyerarşik nesne modeli ile sınırlıdır.

Javascript'e ekrana bir şey yazdıracağımız zaman verdiğimiz komut;

document.write("Yeni ipucu siteniz")

şeklindedir. Burada kullandığımız write() metodu, "document" nesnesine, o da Browser'ın "window" (pencere) nesnesine aittir. "window" nesnesini kullanılmamaktadır; çünkü zaten onun içinde bulunulmaktadır. Fakat yeni bir Browser penceresi açtırmak istersek, bunu da açıkça belirtmek gerekmektedir.

Aşağıda düğmeye tıklandığı zaman yeni bir pencere açan örnek bulunmaktadır.

******************************************************
******************************************************

<HTML>

<HEAD>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

<TITLE>Javascript'te Yeni Pencere Açmak </TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE = "Javascript">

<!-- Javascript kodunu eski sürüm Browserlardan saklayalım

var PencereNesnesi

function yeniPencereAc()

{

PencereNesnesi = window.open("", "YeniPencere", "width=200, height=100")

PencereNesnesi.document.write("Yeni pencere açtınız. Tebrikler!")

}

function yeniPencereKapat()

{

PencereNesnesi.close()

}

// -->

</SCRIPT>

<BODY OnUnload="yeniPencereKapat()">

<H1>Yeni pencere açmak için tıklayınız </H1>

<FORM>

<INPUT Type="button" Value="Pencere Aç" OnClick="yeniPencereAc()" </INPUT>

</FORM>

</BODY>

</HTML>

******************************************************
******************************************************

Yukarıdaki örnekte tarayıcının (Browser'ın) kendi içinde bulunan "window.open()" metodu kullanılarak, eni 200 ve yüksekliği 100 piksel olan yeni tarayıcı penceresi açılmaktadır.Burada PencereNesnesi adlı değişken, bu nesnenin temsilcisi sayılır; yeni nesneye ne yaptırmak istenilen her şey, PencereNesnesi değişkini kullanılarak yaptırılabilmektedir. Ayrıca sayfa yüklenirken onload eventinde yeniPencereKapat() fonksiyonu çağrılarak açık olan pencere varsa kapatılması sağlanmaktadır.

Javascript'e kullanılan nesnelerin HTML karşılıkları ise tabloda gösterilmiştir.

Javascript Nesnesi
HTML Karşılığı
Pencere (Window)
Yok
Çerçeve (Frame)
<FRAME>
Belge (Document)
<BODY>
Form
<FORM>
Düğme
<INPUT TYPE="button"
İşaretleme Kutusu
<INPUT TYPE="checkbox"
Gizli (Hidden)
<INPUT TYPE="hidden"
Dosya Çıkart (file upload)
<INPUT TYPE="file"
Parola (password)
<INPUT TYPE="password"
Radyo düğmesi (Radio)
<INPUT TYPE="radio"
Başa dön (Reset)
<INPUT TYPE="reset"
Seç (Select)
<SELECT>
Gönder (Submit)
<INPUT TYPE="submit"
Metin (Text)
<INPUT TYPE="text"
Metin Alanı (Textarea)
<TEXTAREA>
Bağ (Link)
<A HREF=""
Bağlantı (Anchor)
<A NAME=""
Applet
<APPLET>
Resim (Image)
<IMG>
Plugin
<EMBED>
Alan (Area)
<MAP>

Window nesnesinin HTML karşılığı bulunmamakla birlikte BODY etiketinin onLoad ve unonLoad olaylarında işleyen bir fonksiyonla yeni window nesnesi oluşturulması mümkündür. İçinde bulunulan veya yeni açılan tarayıcıpenceresinin alt çervesindeki Status (durum) mesajı alanına istenilen mesajı yazmak mümkündür: Aşağıdaki komutala belirtilen mesaj sayfanın alt tarafındaki durum çubuğunda gözükecektir.

window.status = "Yeni ipucu siteniz"

Location nesnesi

Browser'ın görüntülediği belgenin nereden geldiğini gösterir. Bu değer ya "http:" ya da "file:" olur. Örneğin:

if (window.location.protocol == "http:" {

   alert ("Bu belge başka bir internet sayfasından geliyor.")

}

Else {

    alert ("Bu belge diskten geliyor.")

}

şeklinde bir kodla, belgenin geldiği yeri öğrenmek mümkün olmaktadır.

History nesnesi

ileri veya geri gitmekte kullanılan nesnelerdir. Örneğin:

function gerigit() {

window.history.go(-1)

}

şeklindeki bir fonksiyon ve bu fonksiyonu çağıran bir düğme

(onClick=gerigit() gibi)

Tarin nesnesinden yararlanarak bir önceki sayfaya gitmeyi sağlayacaktır.

 

 
  email : info@kodornekleri.com