HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript IF Deyimi

  

Programcılıkta kullanılan en önemli kontrol ifadesi if yapılarıdır. If bloğunda bir karşılaştırma yapılmakta koşulun doğru olup olmamasına göre işlemler yapılmaktadır.

Genel yapısı aşağıdaki şekildedir.

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

 if ( sağlanması istenilen koşullar ) {

     koşullar doğru ise yapılacak işlemler

 }

 else {

    diğer durumlarda yapılacak işlemler

 }

</SCRIPT>

 

Örnek Olarak

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

 var site = "www.ME.com.tr"

 if ( site == "www.ME.com.tr" ) {

       document.write ("Şu anda bulunduğunuz sitenin adresi: www.ME.com.tr")

 }

  else {

       document.write ("Şu anda ME.com sitesinde değilsiniz.")

}

</SCRIPT>

Yukarıdaki ifadede "site" değişkenine göre karşılaştırma yapılmaktadır. Değişkenin aldığı değerlere göre karşılaştırma yapılmakta ve sağlanan koşulun işlemleri yapılmaktadır.

 

 
  email : info@kodornekleri.com