HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript Çerçeve Nesnesi (Frame Object)

Bazen haırladığımız sayfalarda birden fazla HTML belgesinin gözükmesini isteyebilirsiniz. Bu durumlarda çerçeve (frame) tekniğinin kullanılması gerekmektedir. Çerçeve yöntemi ile birden fazla HTML belgesinin tek bir sayfada aynı anda gösterilmesi sağlanır. Gerçi ziyaretçiler ve programcılar için bazı durumlarda pek hoşlanılmamaktadır.

Javascript'te ana (parent) çerçeve içerdikleri çerçeveleri (child) ='dan balayarak sıralamaktadır.Sayfanız birden fazla çerçeveden oluşuyorsa bunlar sırasıyla "parent.frames[0], parent.frames[1], parent.frames[2],..." şeklinde sıralanmaktadırlar.

Aşağıda iki HTML belgesinin (index.htm ve index2.htm) çerçeve tekniği ile tek bir sayfada gösterilmesi örneği bulunmaktadır. Belirtilen iki HTM belgesininde önceden hazırlanıp aynı klasöre kayıt edilmesi gerekmektedir.

############################################
############################################

<html>

<head>

<title>Çerceve Nesnesi </title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

</head>

<frameset cols="20%,*">

<frame SRC="index.htm" NAME="cerceve1">

<frame SRC="index2.htm" NAME="cerceve2">

</frameset>

<noframes>

<body>

</body>

</noframes>

</frameset>

</html>

############################################
############################################

Yukarıda örnekte sayfa <frameset cols="20%,*"> ifadesi ile ikiye ayrılmakta ve ilk kolon sayfanın %20'si büyüklüğünde olmakta ve "index.htm" belgesini içermektedir. Kalan bölümde ise "index2.htm" belgesi bulunmaktadır.

 
  email : info@kodornekleri.com