HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript For Döngüsü

For döngüsü, belirtilen bir numaraya kadar, devam eden ifadeleri tekrarlamaktadır. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılmakta ve azaltılmaktadır.

Döngünün belirli bir sayıda olmasını ve bu sayının bizim istediğimiz basamaklarla artmasını gerekiyorsa, for döngüsünü kullanabilirsiniz. Ayrıca for deyimi sayaç gibi şartın yerine gelmesini sağlayacak arttırma veya eksiltme işlemlerini kendisi yapacağı için, sonsuz döngüye girme tehlikesi de hemen hemen yoktur.

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

for (sayac = 1; sayac <= 7 ; ++sayac )

{

     document.writeln ("<font size=" + sayac + " >")

     document.writeln ("<b><p>MErhaba Dünya</b></p>")

     document.writeln ("</font>")

}

</SCRIPT>

Yukarıdaki programda "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.

 

 
  email : info@kodornekleri.com