HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  JS Nedir
JS Değişkenler
JS İle Çalışmak

JS If Deyimi
JS Switch
JS For Döngüsü
JS While Döngüsü
JS Do Döngüsü

JS String İşlemleri
JS Nesneler
JS Pencere - Window
JS Çerçeve - Frame

JS Form Elemanları

JS Örnekler Samples


Javascript Do.. While Döngüsü(Do While Loop)

While döngüsü döngüye girilmeden önce şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettikten sonra işlemleri yapmaktadır. İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa bu durumda do..while döngüsü kullanılır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, programın işleyişi sırasında değişkenin içeriğinin veya koşulun değişmesinin sağlanmasıdır. Aksi taktirde program sonsuz döngüye girerebilir.

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

 var sayac=1

 Do

 {

    document.writeln ("<font size=" + sayac + " >")

     document.writeln ("<b><p>MErhaba Dünya</b></p>")

     document.writeln ("</font>")

     sayac++

 }

 while ($sayac <= 7)

</SCRIPT>

Yukarıdaki programda "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.

 
  email : info@kodornekleri.com