HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  C# Nedir
C# Örnekler Samples


C# Kod Örnekleri (C# Code Samples)

C# Javascript ile mesaj göstermek.

C# kodları içerisinden Javascript alert() fonksiyonu kullanılarak verilen kod örneğidir.
 

 

C# DataGrid Formatlı Tarih yazdırmak

Veritabanında tarih alanından gelen değerin kullanıcının belirlediği tarih formatında gösterilmesini sağlar.
 

 

C# QueryString ile Değer Alma

Sayfadan kullanıcının seçmiş olduğu değişkeni QueryString ile almak için kullanılan kod örneğidir.
 

 

C# C# ile MySQL Komutu Çalıştırma

C# kodları ile bir MySQL veritabanına bağllantı yapılıp gelen sql komutunu çalıştırmaya yarayan fonksiyon örneği
 

 

C# XML Dosyasından Veri Okuma ve DropDownList'e Ekleme

XML Dosyasından verilerin okunmasını ve okunan verilerin bir dropdownliste ekleyen kod örneğii.
 

 

C# Mükemmel Sayılar

Kendisi hariç bütün pozitif çarpanları (tam bölenleri) toplamı, yine kendisine eşit olan sayılara ?mükemmel sayı? denir. Örneğin 6=1+2+3 ve 28=1+2+4+7+14 gibi.
 

 

C# Textbox'tan veritabanına veri ekleme

Textboxa girilen değeri SQL database'e aktarmaya yarayan örnek
 

 

C# MessageBox Kulanımı

Kullanıcılara bilgi vermek için kullanılan MessageBoxın aynı zamanda ikonlarını ve butonlarını değiştirmekte mümkündür.
 

 

C# Faktöriyel Hesabı

Textboxt'tan girilen sayının faktöriyelini hesaplayıp sonucu gösteren bir kod örneği
 

 

C# Switch Example

Bir programda çok sayıda koşul kontrolü ve bunların sonucuna göre gerçekleştirilmesi gereken işlemler varsa, if-else yapıları ile akışın izlenmesi zorlaşabilir. Böyle durumlar genellikle switch deyiminin kullanılmasının gerekli olacağı durumlardır
 

 

C# String ifadenin uzunluğunu bulmak

String ifadelerin uzunluğunu bulmak için String.Length ifadesi kullanılmaktadır.
 

 

C# Dizileri sıralamak

Dizileri sıralamak için Array.Sort(Array) komutu kullanılabilir.
 

 

C# MessageBox Kulanımı 2 - DialogResult

Kullanıcının MessageBox kusutunda seçmiş olduğu karara göre işlem yapmak için DialogResult kullanılmaktadır.
 

 

C# Text dosyası okuma

Bu kod seçilen text dosyasını satır satır okumaktadır.
 

 

C# Email validation - kontrolü

Email alanına girilen adresin doğru formatta olup olmadığını gösteren bir örnek
 

 

C# String'i Büyük Küçük Harfe Çevirme

String.ToUpper() ve String.ToLower() ifadeleri kelimeleri büyük ve küçük harfe çevirme işlemi için kullanılmaktadır.
 

 

C# Bütün dosyaları silmek

Bir klasördeki bütün dosyaları (*.*)silmek için kullanılan kod örneği
 

 

C# Text dosyasına yazdırma

Açılan text dosyasına satır eklemeye yarayan kod örneyi
 

 

C# Bütün dosya ve klasörleri silmek.

Klasörleri içindeki dosyalar ile silmek için bir örnek
 

 

C# String Replace İşlemi

String içindeki ifadelerin değiştirilmesi için String.Replace ifadesi kullanılmaktadır.
 

 

C# Foreach Loop

Foreach döngüsü bir dizideki elemanları listelemek için kullanılır.
 

 

C# Form içinden başka bir program (exe) çalıştırmak

C# kodları ile başka bir exe programını çalıştırmaya yarayan kod örneği.
 

 

C# Buton Click ile başka bir formu görüntülemek

Form1 içindeki buton.a tıklandığında oluşturulan Form2.nin açılmasını ve görüntülenmesini sağlayan kod örneği.
 

 

 
  email : info@kodornekleri.com