HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Kod Örnegi


ASP Sorgulama sonuçlarındaki alan isimleri ve değerlerin yazdırılması. (Microsoft Access - mdb)

Access veritabanından sorgu ile alınan verisetlerindeki alan isimlerinin bulunmasını sağlayan bir örnek.
 


Veritabanı olarak Oracle kullanıldığı durumlarda verisetindeki alan sayılarını bulmak için kullanılan " recordset.fields.count" ifadesi Microsoft access veritabanı için geçerli olmamaktadır. Access veritabanından sorgulama yapılarak oluşturulan verisetlerinde alan isimlerinin alınması için; for each x in rs.fields response.write(x.name) next ifadesi kullanılmaktadır. Yukarıdaki kodda access veritabanından alınan verisetinin alanlarının ve değerlerinin listelenmesi sağlanmıştır. Bütün verilerin listelenmesi için ayrıca "while" döngüsünün kullanılması gerekmektedir.

Ekleyen : Administrator 


ASP Kod Örnekleri Sayfasına Dön

 
  email : info@kodornekleri.com